21.6. 2015

Zápis ze setkání místního bratrského společenství Olomouc – rodiny 21. 6. 2015,

Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Máčalovi, Vomáčkovi, Barunka Slimaříková, Hana Ševčíková, Elen Cásková, Vít Pelikán, Marcela Řezníčková, Eliška Fráňová, Jana Horká, Maxmilián OFMCap

Omluveni:

Richterovi, Fidrmucovi, Hubáčkovi, Večeřovi, Heike Knap, Jana Sládková, Hana Pelikánová,

Šárka Olbertová, Lukáš Graca

Časový průběh:

 1. Trhání třešní, byly výborné
 2. Modlitba uprostřed dne
 3. Slova života a spásy – strana 77 a 78 úvod.

Poznámky z promluvy br. Maxe a následné diskuse:

 • Jsme hnutí kajícníků.
 • Poslušni Duchu svatému, svaté Trojici, církvi.
 • Vzájemná spolupráce.
 • Oslavovat Boha tělem.
 • Milovat církev, bližní, Boha
 1. Bratr Max – seznámení, jak probíhala volební kapitula bratří, jaké jsou změny, více na www.kapucini.cz
 2. Marcela Řezníčková – seznámení, jak probíhala národní volební kapitula SFŘ, zákulisní střípky atd. Nové impulsy pro společenství, kde a jak a co dělají.

Naše nová národní rada zde – http://www.sfr.cz/narodni_rada_slozeni.aspx

 1. Eliška Fráňová – jak vnímá dobu, ve které žijeme.
 2. Sdílení u ohně, špekáčků a nějakého moku u bratří na zahradě.

Děkuji všem, kteří přišli, bylo to moc fajn. Také moc děkuji Marcele Řezníčkové a Večeřům, kteří nás zastupovali na národní volební kapitule. Nezapomeňte se včas přihlásit na exercicie u Marcely Ř., info posílala nedávno.

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání:

Neděle 20. 9. 2015

Scházíme se od 14:00 hodin, Začínáme ve 14.30 hodin

Program:

   1. Exhortace „Evangelii Gaudium“ pokračování odstavce (53 – 60)
   2. Slova života a spásy – Spisy sv. Františka I str. 79
   3. Sdílení po prázdninách a dovolených