20.9. 2015

Zápis ze setkání 20. 9. 2015, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Máčalovi (Marcel a Růženka), Richterovi (Marie a Tomáš), Večeřovi (Alenka a Vláďa), Fidrmucovi (Jaroslav a Naďa), Jana Horká, Elena Cásková, Jitka Hubáčková, Marcela Řezníčková, Eliška Fráňová, Šárka Olbertová, Fratnišek Vomáčka, Maxmilián OFMCap.

Omluveni:

Jana Sládková, Mirek Hubáček, Lucie Stehlíková, Mirka Vomáčková, Lukáš Graca, Petra Hapalová, Hanka Ševčíková, Barbora Slimaříková, Heike Knapová,

Toho času nezvěstní:

Pelikánovi (Hanka a Vítek),

Hosté:

Jiřinka Urupková

Časový průběh s poznámkami:

 1. Breviář – modlitba uprostřed dne
 2. Modlitba za ty, kteří nemohli přijít mezi nás
 3. Představení hosta Jiřinky Urupkové – na pozvání Marcely na exerciciích
 4. Spisy sv. Františka – „Slova života a spásy“ kapitola I „O těch, kteří konají pokání“ (1.část)

Výklad fr. Maxe – několik postřehů:

 • Láska a pokání patří k sobě. Kdo miluje, má důvod konat pokání
 • Kdo činí pokání, otvírá se Duch svatému
 • Kdo činí pokání, prohlubuje svůj vztah s Bohem. Boha pak nosí v sobě, je Bohu otcem, matkou, přináší Boha do tohoto světa
 1. Exhortace papeže Františka „Evangelii Gaudium“ (Radost evangelia), odstavec 53, 55, 57 (Marcel)

Několik postřehů:

 • Etika odkazuje k Bohu
 • Současná kultura označena jako „skartační“ či „spotřebuj a zahoď“ – nejen věci, ale i vztahy, druhé lidi. Zpředmětnění druhého člověka
 • Dále řešena otázka současné migrační vlny
 1. Účastníci letošních exercicií nás seznámili s jejich průběhem. Všem se líbilo, každému něco tak trochu jinak (atmosféra, noční adorace, opékání..).
 2. Sdílení po prázdninách

Moc děkujeme ještě jednou Marcele za organizaci exercicií, paní Krausové a též bratřím, kteří dali k dispozici prostory kláštera a vřele všechny přijali.

 

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání:

Neděle 18. 10. 2015

Scházíme se od 14:00 hodin, Začínáme ve 14.30 hodin

Program:

   1. Exhortace „Evangelii Gaudium“ pokračování odstavce (61 – 67)
   2. Slova života a spásy – Spisy sv. Františka Kap 1. str. 79 – verše 11-21.
   3. Sdílení, breviář – setkávání?
 1. Příští rok se exercicie pánují opět v olomouckém kapucínském klášteře v termínu 14.-17.7. 2016  (opět od čtvrtka večera do neděle) a měl by je pro nás mít bratr Radek Navrátil, kapucín a věnoval by se tématu modlitby sv. Františka před křížem.
 2. Seminář o pastoraci s nabitým a kvalitním programem, který se bude konat 23. a 24. 10 2015 v Petrinu v Brně – pořádá Národní rada.

Zapsal 20. 9. 2015 sekretář Jarda Fidrmuc