17.5. 2015

Zápis ze setkání místního bratrského společenství Olomouc – rodiny 17. 5. 2015,

Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Jitka Hubáčková, Richterovi, Fidrmucovi, Marcel Máčela, Heike Knap, Hana Ševčíková, Elen Cásková, Šárka Olbertová, František Vomáčka, Marcela Řezníčková, Lukáš Graca, Maxmilián OFMCap, Kateřina (host)

Omluveni:

Barunka Slimaříková, Mirek Hubáček, Večeřovi, Jana Sládková, Pelikánovi, Jana Horká,

Růženka Máčalová

Časový průběh:

 1. Modlitba breviáře
 2. Napomenutí svatého Františka – 28. „Dobro je třeba skrývat, aby se neztratilo“

Poznámky z promluvy br. Maxe a následné diskuse:

 • Rozumíme duchovní dobro (Boží láska, Boží přítomnost, milost posvěcující, …)
 • Největším pokladem je intimní vztah s Bohem, který si má člověk chránit
 • Dary Ducha se projeví plody, které teprve přinášíme druhým
 • Vzor: Marie po té, co byla oslovena, si Boží poselství nechávala pro sebe
 1. Exhortace papeže Františka: Evangelii Gaudium, str. 46 – 52 (Marcel Máčala)
 2. Závěr: společná modlitba za volby při Národní kapitule
 3. Sdílení
 4. Organizační věci:
  1. Duchovní cvičení – pravděpodobně povede Mudr. Krausová

Možnost v Klášteře kapucínů v Olomouci, Povlečení s sebou

20. – 23. 8. 2015 (čt – so)

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání:

Neděle 21. 6. 2015

Scházíme se od 13:45 hodin, Začínáme v 14.00 hodin

Program:

   1. Exhortace „Evangelii Gaudium“ pokračování odstavce (53 – 60) Kdo dočetl až sem a povede rozbor?
   2. Slova života a spásy – Spisy sv. Františka I str. 77, 78
   3. Opékání, sdílení, na zahradě u bratří. Jídlo a pití každý s sebou plus něco málo navíc, kdyby se bratři přidali k nám, Max ano, ostatní zatím nevíme.