EXERCICIE v Olomouci 2016

  1. FRANTIŠEK, V TICHU A SAMOTĚ, SYTIL SVOU DUŠI LÁSKOU MILOVANÉHO…

 

Těmito slovy začaly exercicie pro SFŘ v olomouckém klášteře u bratří kapucínů

  1. července 2016 a v rozjímání nad některými částmi Spisů sv. Františka skončily v neděli 17. 7. 2016.

Téma k rozjímání „modlitba sv. Františka před křížem“ si připravil a celé exercicie vedl bratr Radek Navrátil OFM Cap.

Uvedu alespoň několik mnou zapsaných myšlenek:

Ticho – … z toho co dostal, dával druhým … Když člověk vnímá milovanost, má velkou sílu

Přítomnost – stát v přítomnosti, hlavně při přetížení, když nevím jak dál, zaměřit pozornost k modlitbě, ochutnat stav přítomnosti, je ta nejvyšší forma odpočinku

Modlitba před křížem – František je si vědom, před kým stojí a koho prosí o pomoc, chce poznat pravdu o sobě, prosí o prostředky, díky kterým by mohl dojít k cíli, ví, co chce udělat se svým životem

Kdo jsem já, před tebou Pane – … osviť temnoty mého srdce … temnota srdce působí strach a obavu, nepravou víru, brání radosti, v životě chybí světlo

Zjišťuji, že není možné, napsat pouze několik řádků o tom, co se nám snažil bratr Radek říct o odkazu sv. Františka. Každý to vnímal jinak a každého oslovilo něco jiného. Témata byla hluboká a myslím si, že se nikomu nepodařilo prorozjímat všechno. Chce to prostě prožít. Prožít tu blízkost Pána, blízkost bratří a sester, vstřícnost místních bratří. Pocítit tu touhu „Pane, tady jsem“.

Na exerciciích byla každý den mše svatá, přednášky, společné modlitby breviáře a adorace v kostele, celonoční adorace v kapli, příležitost ke sv. smíření, rozhovor s přenášejícím. Po celou dobu jsme zachovávali mlčení.

Ke společnému prožití, obohacení a k rozsvícení dalších jiskřiček víry se sešlo 30 bratří a sester ze všech koutů nejen naší republiky, od Staré Boleslavi až po Bratislavu.  Zůstalo však mnoho těch, kteří se v daném termínu nemohli uvolnit z práce, nebo je vázaly rodinné povinnosti. Škoda, že podobná duchovní cvičení nejsou v jiném termínu v některé farnosti v Čechách, aby mohli načerpat posilu ve víře i ti ostatní. Co myslíte, nemohlo by to zorganizovat třeba vaše společenství?

… děkujte mu a služte mu s velkou pokorou.

MBS Olomouc – rodiny   Hana Ševčíková