28.4.2019

Zápis ze setkání 28. 04. 2019,

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Přítomni:

            Br. Maxmilián, Richterovi, Mirka Vomáčková

Omluveni:

Všichni ostatní bratři a sestry

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba  – Korunka k Božímu milosrdenství
  2. Modlitba uprostřed dne
  3. Modlitba za všechny nepřítomné ze společenství a za naše rodiny a všechny členy sekulárního františkánského řádu
  4. Sdílení.

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příště – 19. 05.2019 – začátek jako obvykle 14:30 v kapucínském kostele
  • Evangelium LK 7, 11-17 Hanka Ševčíková
  • Termín exercicií 11. – 14. července 2019
  • Avizovaná návštěva z Litvy na naše setkání v květnu nedorazí, mají změnu plánu a pojedou na Svatou Horu.

Zapsali: Mirka, Barbora