28.11.2018

Zápis ze setkání 18. 11. 2018,
Klášter klarisek-kapucínek Šternberk
Přítomni z našeho společenství:
Sestra Ráchel, Marcela Řezníčková, Večeřovi, Máčalovi, Jitka Hubáčková, Jana Horká, Elena Cásková, Martina Suchánková, Vomáčkovi, Barbora Slimaříková, Petr Koukal, br. Maxmilián
Omluveni z našeho společenství:
Lukáš Graca, Lucka Stehlíková, Richterovi, Fidrmucovi, Dáša Šotová, Petra Hapalová, Jana Sládková, Heike Knapp, Pelikánovi, Svatoňovi, Šárka Johanka, Hanka Ševčíková, Střelcovi, Jiříčkovi, Matúšů, Jirka Macků

Časový průběh s poznámkami:
Modlitba uprostřed dne v kapli sv. Anežky.
Modlitba za všechny nepřítomné ze společenství.
Přátelské posezení se sestrou Ráchel. Bratr Marcel ji obeznámil s novinkami v našem společenství za poslední rok.
Dozvěděli jsme se o změnách v pravidlech života ženských kontemplativních řádů a s nimi spojené řadě starostí, jež sestry mají.
Sdílení při bohatém občerstvení.

Závěry, úkoly, oznámení:
Příště – 16. 12. 2018 – předvánoční setkání v kapucínském klášteře
Dne 13. 11. nás předešla do nebeského domova sestra Eliška Fráňová. Rozloučili jsme se s ní v pátek 23. 11. 2018 v 11.00 hodin v kapucínském kostele Zvěstování Páně.
Večeřovi zajedou na Valašsko dořešit otázku vzniku jejich samostatného společenství.

 

  • Zapsali: Barbora a Marcel