27.4.2014

Sekulární františkánský řád – Olomouc rodiny

Zápis ze setkání společenství 27. 4. 2014, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Richterovi (Marie a Tomáš), Máčalovi (Marcel a Růženka), Fidrmucovi (Jaroslav a Naďa), Večeřovi (Alenka a Vladimír), Pelikánovi (Hanka a Vítek), Střelcovi (Nora a Pavel), Marcela Řezníčková, Hanka Ševčíková, Šárka Furmánková, Mirka Vomáčková, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Eliška Fráňová, Jana Horká, Elena Cásková, Heike Knapová, br. Maxmilián OFMCap.

Omluveni:

František Vomáčka, Jana Sládková, manželé Jiříčkovi (Veronika a Martin), Bořek Pardubický, Mirek Hubáček, Petra Hapalová, Lucie Stehlíková,

Toho času nezvěstní: všichni jsou zvěstní

Hosté:

Pan Drahoš Cásek, pan Petr Vít

Časový průběh:

 1. Denní modlitba církve – modlitba uprostřed dne
 2. Čtení z 1. List Korintským, kapitola 15 (35 – 58) – rozbor Marcela Řezníčková

Poznámky z rozboru

 • Velikonoční čtení
 • Musíme se proměnit – ve smýšlení, z matérie do duchovna
 • Do nebe se všemi, žádné s tím ano či ne
 • Každý dorůstá a poznává Boha postupně
 • Dorosteme dříve, než Pán zavolá?
 1. Napomenutí sv. Františka: Napomenutí 19 „O pokorném Božím služebníku“, str. 74, fr. Maxmilián OFMCap
 • Spolupracuj s Duchem svatým a Bůh si Tě použije
 • Co vykonáš, to si nepřivlatňuj
 • Dnešní světci Jan Pavel II a Jan XXIII jsou nám vzory
 1. Oznámení:
 • 18. 5. 2014 – 3. neděle v květnu, 14.00 hodin: Oblastní setkání SFŘ v klášteře kapucínů v Olomouci – příchod nejlépe do 13:45 !!!
 • V 13:00 se sejde „chystací skupina“, kdo by ještě mohl, přijdťe.
 • 8. 7. (úterý) – 12. 7. (sobota) 2014 – Exercicie SFŘ, Stojanova kolej (u Arcibiskupského paláce – tam, kde v roce 2013), exercitátor fr. Petr z Alcantary Petřivalský OFMCap. (národní asistent pro 3. řád, zástupce kvardiána kapucínů z Brna). Ubytování: 100Kč/noc.

Termín přihlášek: do konce května 2014

Komu se přihlašovat: Tomáši Richterovi

 

 1. Diskuse a sdílení
 • Pozdravení celému společenství od sestry Ráchel
 • 15. června 2014 – setkání v klášteře ve Šternberku u sestry Ráchel, 14.00 hodin
 • Výše příspěvků členů společenství, kteří mají trvalé sliby, zůstává ve stejné výši – 200Kč/rok

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání
 • Breviář 11. 5. Marcela Řezníčková. V tentýž den se koná „Malá pouť“ na Sv. Kopeček – vychází se od katedrály v 13.00 hodin. Mše v bazilice na Sv. Kopečku v 15.00 hodin.
 • 18. 5. pouť na Sv. Kopečku za řeholní povolání
 • Příští setkání neděle 18. 5. 2014 u bratří kapucínů – oblastní, vše viz výše.

Zapsal 27. 4. 2014 Fidrmuc

Napsat komentář