23.4. 2017

Zápis ze setkání 23. 4. 2017, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Richterovi, Večeřovi, Fidrmucovi, Máčalovi, Vomáčkovi, Marcela Řezníčková, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Elen Cásková, Lucka Chamraďová, Hanka Ševčíková, Lukáš Graca, Br. Max,

Omluveni:

Pelikánovi, Petra Hapalová, Šárka Johanka, Jana Sládková, Jana Horká, Heike Knapová, Dagmar Šotová, Eliška Fráňová, Střelcovi, Jiříčkovi

 

Časový průběh s poznámkami:

  1. Breviář – modlitba uprostřed dne – v kostele
 • Korunka k Božímu milosrdenství

 

 1. Modlitba za všechny z našeho společenství
 2. Písmo sv. – Lk 2, 2 – 20 rozbor Jitka HubáčkováJosef: Muž statečnosti a důvěry v BohaPastýři: paralela s Davidem – lidé na okraji společnosti 
 3. Celý úryvek hovoří o důvěře, pokoře, vnímání něčeho velikého v nepochopitelné situaci.
 4. Maria: oddanost, pokora
 5. Do Božího plánu spásy jsou zahrnuty i světské záležitosti a události – např. soupis lidu. Jednalo se o soupis z daňového hlediska. Z Nazareta je to do Betléma cca 100 km.
 6. Encyklika papeže Františka Laudato si kap. Znečištění, odpadky a kultura odpisů – zamyšlení nad naším ekologickým chováním
 7. Dopis od sestry Elišky Fráňové. Bylo by pěkné jí zavolat nebo dle možností i navštívit
 8. Sdílení

Závěry, úkoly, oznámení:

 • Příští setkání 21. 5., začínáme 14:30 v kapucínském kostele  
 • Písmo svaté – Lk 2, 21-40 rozbor Hanka Ševčíková

 

 • Program: Encyklika Laudato si kap. O vodě. Je pozvána jako host Marcela Kořenková, která má toto téma zpracováno i s promítáním J
 • Setkání v červnu bychom rádi uskutečnili u bratří a sester na Valašsku. Podrobnosti domluvíme na příštím setkání. Měli by Valaši přijet.
 • Exercicie 20. – 23. července – výpomoc při nákupech a přípravě jídla – Marcel a Jitka

 

Zapsali: Barbora a Marcel