21.5.2017

Zápis ze setkání 21. 5. 2017, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Br. Maxmilián OFMcap, Marcel Máčala, Elena Cásková, Richterovi, Jana Horká, Marcela Řezníčková, Večeřovi, Heike Knapová, Jarda Fidrmuc, Barbora Slimaříková, Petra Hapalová, Lukáš Graca, Jana Sládková, Hanka Ševčíková, Nora a Pavel Střelcovi, Veronika a Martin Jiříčkovi

Přišli mezi nás: Dominik a Broňa Matúšů, sestra Markéta z Tovačova

Omluveni:

Pelikánovi, Šárka Johanka, Eliška Fráňová, Vomáčkovi, Lucka Chamraďová, Jitka Hubáčková, Růžena Máčalová

 

Časový průběh s poznámkami:

  1. Breviář – modlitba uprostřed dne – v kostele
  2. Modlitba za všechny z našeho společenství
  3. Krátké představování se – kvůli novým členům a hostům
  4. Písmo sv. – Lk 2, 22-40 rozbor Hanka Ševčíková
  5. Evangelista Lukáš slučuje dvě událostiobětování Ježíška v chrámě a očišťování Panny Marie. Spojuje se zde starý a nový zákon. Simeon a Anna jsou mimořádní lidé, kolem nichž se soustředí skupina lidí, kteří očekávají Mesiáše. Na začátku oba žili obyčejné životy. Dokázali si udělat na Boha čas a dokázali převzít mimořádný úkol. Pán si vybral obyčejné lidi, protože na něho měli čas.
  6. Encyklika papeže Františka Laudato si O vodě. V poslední době je na zemi voda vzácná a to zejména voda pitná, neznečištěná, nechlorovaná. Jak kdo šetříme vodou? Jak kdo vodu chráníme a neznečišťujeme?
  7. Sdílení

 

 

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 18. 6. 2017 se koná u bratří a sester v Bylnici. Mše svaté se tam konají 7:00, 9:00 a v 10:30 v kostele svatého Václava. Sejdeme se na mši svaté v 10:30. Program – mše svatá, oběd, modlitba uprostřed dne, Max Laudato do přírody, sdílení
  • S sebou něco k obědu (špekáčky, řízky, zeleninu…), dle počasí bychom udělali táborák, něco ještě ke kávě.
  • Jsme zváni, abychom kdo může, přijeli na valašsko už večer a přenocovali tam. Večer budou mít mši svatou a večerní chvály.

Zapsali: Barbora a Marcel