21.3.2021

Zápis ze setkání elektronickou formou  21.03.2021.

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Připojeni online:

Richterovi, Večeřovi, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Marcela Řezníčková, Lucka Stehlíková, Petra Hapalová, František Vomáčka, Mirka Vomáčková, Firdmucovi, Veronika Jiříčková, bratr Maxmilián

Omluveni nebo připojeni jen duchovně: všichni ostatní

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne
  2. Modlitba za nemocné, umírající a za ty, kteří pomáhají.
  3. Seznámení s obsahem semináře NR. Účastnila se Maruška Richterová. Téma příspěvků Mudr. Svatošové a proniciála Milosrdných bratří byl přístup ke starým a nemocným.
  • Evangelium Lk 8, 40 – 56

Uzdravení Jairovy dcerušky a ženy trpící krvotokem. Text plný naděje, strachu, smutku i radosti. Ježíš i v beznadějných situacích umí najít řešení. Je pánem nad životem i smrtí, důležitá je víra v něho a v jeho moc.

  • Sdílení bratří a sester
  • Setkání proběhlo elektronickou formou.
  • Závěry, úkoly, oznámení:
  • Příští setkání 18.04.2021 pravděpodobně opět elektronickou formou.
  • Písmo sv. Lk 9, 1 – 9
  • Členské příspěvky budeme platit na účet, který pošle Alenka Večeřová. Částka činí 200,- Kč a více na člena.

Zapsali: Barbora a Tomáš