21.11.2021

Zápis ze setkání 21. 11. 2021.

 Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Z důvodu uzavření kostela a kláštera bratří kapucínů jsme se díky nápadu a pohotové akci Marcely Řezníčkové  sešli v  učebně na faře na Dómském nám.

Přítomni:  Richterovi,  Marcela Řezníčková, Jana Horká, Jitka Hubáčková, Večeřovi

Omluveni: Hanka Ševčíková, Jana Sládková, Petra Hapalová, Barunka Slimaříková, Vomáčkovi, Elena Cásková, Lucka Stehlíková, Dáša Šotová, Marie Hradilová a pan Arbeit (ze zaniklého společenství). 

Naším novým duchovním asistentem je od 1.11.2021 P. František Kroczek OFMCap

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v katedrále sv. Václava
  2. Zástupcem ministra byl Radou MBS zvolen Vladimír Večeřa
  3. Sdílení přítomných bratří a sester – setkání vedla ministryně Jana Horká, informovala o tom, jak kontaktovala bratry a sestry ze zaniklého společenství Olomouc a kdo z nich má zájem docházet do našeho společenství. Zdůvodnila, proč začneme sdílením, v původním rozvržení většinou již bývá málo času a někteří již odcházejí z různých důvodů dříve. Nebylo nás mnoho, proto jsme mohli i překročit původně vymezený čas 3-5 minut na jednoho člena.
  4. Synoda – rozvažování  nad okruhem č.2 Naslouchání – k tématu se vrátíme i na příštím setkání. Prozatím jsme vzhledem k poměrně živé debatě došli k závěrům:

       a) naslouchání se musíme stále učit a zdokonalovat se v tom,

       b) přijímat a respektovat jiné názory, i ty s kterými se neztotožňujeme.

       c) Jak Bůh respektuje naši svobodu a má-li tato svoboda i své hranice.

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 19. 12. 2021 bude opět zahájeno společnou modlitbou breviáře v kostele a adorací s rozjímáním nad nedělním evangeliem.

Zapsala:   Jitka