21.1.2018

Zápis ze setkání 21. 01. 2018, Klášter bratří kapucínů Olomouc

Přítomni:

Richterovi, Večeřovi, Vomáčkovi, Fidrmucovi, Marcel Máčala, Jana Horká, Marcela Řezníčková, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Lukáš Graca, Lucie Stehlíková, Dagmar Šotová, Martina Suchánková, bratr Max

Omluveni:

Svatoňovi, Pelikánovi, Petra Hapalová, Růženka Máčalová, Elena Cásková, Hanka Ševčíková, Šárka Furmánková, Heike Knap, Eliška Fráňová, Jana Sládková, Střelcovi, Jiříčkovi, Matůšů, Baklíkovi

 

Časový průběh s poznámkami:

 1. Modlitba uprostřed dne – odpolední chvály
 2. Modlitba za všechny z našeho společenství
 3. Modlitba za politiky a prezidentské volby

 

 1. Bratrská a pastorační vizitace
 • Zpráva o činnosti – Marcel Máčala
 • Zpráva o hospodaření – Alena Večeřová
 • Bratrská vizitace – br. Jaroslav Antoš – povzbuzení k modlitbě, soukromé, společné, za bratry, za řád… Připomenutí možnosti duchovně se spojit v modlitbě s bratřími a sestrami z celé republiky vždy ve středu ve 20 hodin.
 • Pastorační vizitace – P. Rafael Budil OFM cap.
 1. Společná obnova slibů všech členů, modlitba za získání plnomocných odpustků.

 

Závěry, úkoly, oznámení:

 • Příště – 02. 2018 – začínáme v kostele modlitbou
 • Písmo svaté Lk, 3, 21-38 a 4,1 – 13 – Hanka Ševčíková – pokračuje
 • Encyklika papeže Františka Laudato si 70 – 75.
 • Příští víkend proběhne v Brně setkání ministrů a jejich zástupců, pojede Jana H. a Barunka S.

 

Zapsali: Barbora a Marcel