20.6.2021

ze setkání 20. 06. 2021.

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

Tomáš Richter, Dáša Šotová, Marcela Řezníčková, Jana Horká, Jitka Hubáčková, Lucka Stehlíková, Barbora Slimaříková, bratr Maxmilián

Omluveni:  

             Večeřovi, Jana Sládková, Petra Hapalová, František Vomáčka, Elena Cásková

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  2. Ukončení činnosti MBS Olomouc. Br. Tomáš nás seznámil s vyjádřením národního ministra.
  3. Národní volební kapitula. Nominována byla Marcela Řezníčková, která je ochotná kandidovat na člena rady, dále pojede Maruška Richterová, která je ochotná pokračovat ve funkci pokladníka, dále pojede Tomáš Richter, Hanka Ševčíková a jako náhradník je ochotná Jitka Hubáčková.
  4. Sliby kandidátů za Valašska. Termín slibů je naplánován na dopoledne 12. 8. 2021.
  • Upřímné sdílení bratří a sester
  • Občerstvování buchtami a dobrou vodou ze Svatého Hostýna, kterou nám již tradičně nabídl bratr Max. J

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 19. 09. 2020
  • Písmo sv. Lk 9, 10 – 17

Zapsali: Barbora a Tomáš