20.10.2019

Zápis ze setkání 20. 10. 2019

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodinyPřítomni:
Richterovi, Večeřovi, Marcela Řezníčková, Jitka Hubáčková, Jana Horká, Dáša Šotová, Barbora Slimaříková, Lucie Stehlíková, Br. Maxmilián,
Omluveni:
Fidrmucovi, Elena Cásková, Šárka Furmánková, Petra Hapalová, Jana Sládková, Hanka Ševčíková, Lukáš Graca, Pelikánovi, Vomáčkovi, Máčalovi, Jirka Macků, Střelcovi, Jiříčkovi, Matúšů, Heike Knapp, Šárka Johanka, Petr Koukal
Časový průběh s poznámkami:
Modlitba uprostřed dne v kostele

Vzývání Ducha svatého a otvírání Písma: Jan 11,1. – Zpráva o úmrtí Lazara

Četba a rozjímání Pramenů svatého Františka: 1. Dopis sv. Kláry sv. Anežce České

Sdílení

Setkání rady MBS

Závěry, úkoly, oznámení:
Příští setkání 17. 11. 2019 ( svátek sv. Alžběty Uherské, patronky našeho řádu)
Rozbor Písma ( Luk. 7,18-35) (všichni)
Rozbor encykliky Laudato si (br. Max)
Plánování exercicií
Povzbuzení k účasti na pouti k sv. Anežce v Praze při příležitosti 30. výročí jejího svatořečení.

Zapsali: Barbora a Tomáš