20.10.2013

Zápis ze setkání SFR Olomouc, rodiny, 20. 10. 2013

Omluveni, nepřítomni:  M. Hubáček, Zuzka a Filip, Heike, Pelikánovi, Bořek

  1. Breviář, modlitba uprostřed dne
  2. Cteni 1Korintským, 12. kapitola – 12. až do konce (Petra)

Církev je Kristovo tělo, my tvoříme jedno tělo. Mějme k sobě uctu, respekt, podporujme se v dobrém, mějme se rádi. Respektujme úkol druhého člověka. Ale objevme své povolání v Kristově těle a plnme své povolání s pokorou a láskou.

  1. Příští čteni – Jana H. – celá 13. Kapitola – 3. neděle v listopadu
  2. Napomenutí- s. 73, napomenutí 13 – o trpělivosti (Max)

Trpělivost je funkcí více proměnných, ale mimo jiné je trpělivost i funkcí pokoje. Pax et bonum. Pokoj a dobro. Trpělivost je plodem vydanosti. Jsme natolik trpěliví, nakolik se vzdám sebe a vydám sebe Pánu. Trpělivost je spojena s utrpením. O trpělivosti mohu mluvit až tam, kde začíná utrpení.

  1. Příští napomenutí: Spisy 1, str. 72, napomenutí 14: O chudobě ducha (Max)
  2. Sdílení

Doporučená četba: „Deník přátelství“ (Marcela)

Napsat komentář