20.1.2013

Sekulární františkánský řád – Olomouc rodiny

 

Setkání:          20. 1. 2013, setkání u bratří kapucínů, Olomouc

Přišli:              Richterovi,  Večeřovi, Máčalovi, Fidrmucovi, Hubáčkovi, Eliška F., Heike K.,  Jana H., Elen C., Hanka Š.,  Marcela Ř., Bořek P., Petra H., br. Maxmilián

Omluvili se:   Pelikánovi, Filipovi, Vomáčkovi, Šárka, Jana S.,  Marie J., Barunka S.,  Lucka S..

 

Co se událo?

A)               Přivítání.

B)               Modlitba uprostřed dne.

C)               Řešení organizačních záležitostí (volby, exercicie, rada, viz poznámky) – hned na začátku, kvůli dřívějšímu odchodu některých sester.

D)               Písmo svaté  – 1. Korinťanům  10 kap. (1 – 22) – rozbor Hanka Š.

–         Nebuďme moderní modláři – obžerství, závislost na TV, internet, nákupy v neděli..

–         Ora et labora – nejdříve se pomodli a pak pracuj.

–         Byli bychom mnohdy překvapeni, jak to jde s modlitbou jinak, lépe.

–         Bůh zkoumá srdce, posílá zkoušky, obstojíš?

–         Společenství důležitá věc; dnes spíše každý sám na svém písečku, ostatních věci se ho netýkají.  A moje záležitosti jiných taky ne. Je to pravda? Nevrhají moje věci “stín“ na druhé a naopak?

–         Kdo stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.

–         Bůh nedává sil do zásoby, ale až dojde k oné situaci, síly dá dostatek. Věříš tomu?

–         Bůh je věrný, naději dává, a nejen to.

E)                Formace   – Napomenutí 8. – bratr Max

–         Závist – patří mezi 7 hlavních hříchů.

–         Kdo je šikovnější, lepší, umí prodat – mám mít z toho radost.

–         Jsem přející, dobrosrdečný?

–         Jo, často závidíme a ještě očerníme.

–         Závist,co je opak? Přejícnost? Vděčnost? Sytost?

F)                Sdílení =  budeme se snažit dávat větší prostor sdílení .

G)              A pak domů

 

Poznámky:

  • Řešíme exercicie, kdo nám je dá? Zatím všichni oslovení odmítají. Termín by měl být 20. – 24. 8. 2013. Bratři v Olomouci plánují na prázdniny výměnu oken na nové budově – tedy i obvyklé místo na exercicie padá. Kdo poradí?
  • Blíží se volby, tedy 17. 3. 2013. Je třeba dát nový impuls, nové tváře do rady. Prosím rozmyslet do příště  (únorové setkání) a ministrovi dát vědět, kdo by měl zájem o tu či onu službu, prát se nebudeme, nebojteJ.
  • Účast na březnovém setkání  – tedy 17. 3. 2013 NUTNÁ.
  • Sestra Maruška J. požádala o pozastavení členství. Modleme se za ni i za sebe navzájem.

 

 na příští setkání se těší rada

zapsal sekretář dne  27. 1. 2013

 

Příští setkání:         17. února  2013  1. list Kor. 10 kap. (23-33) – rozbor Richterovi

Formace – Napomenutí  9 (strana 70)

Příští breviář:         10. února 2013 19:00 u Fidrmuců, Krumsín

Napsat komentář