19.4.2015

Zápis ze setkání místního bratrského společenství Olomouc – rodiny 19. 4. 2015,

Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Večeřovi (Laďa a Alenka), Richterovi (Marie a Tomáš), Marcela Řezníčková, Jana Horká, Máčalovi ( Růženka a Marcel), Maxmilián OFMCap. Lukáš Graca, Barbora Slimaříková, Elena Cásková, Vítek Pelikán

Host – Petra Mandlová, malá i milá sestra od Konice

Omluveni:

Fidrmucovi (Jaroslav a Naďa), Hanka Ševčíková, Jana Sládková, Jitka a Mirek Hubáčkovi, Lucka Stehlíková, Petra Hapalová, Šárka Olbertová, Vomáčkovi (Mirka, František), Pelikánová Hanka, Eliška Fráňová, Heike Knapová, Hanka Ševčíková

Časový průběh:

 1. Vstup do noviciátu – Lukáš Graca – máme velkou radost !!! Fotky ze vstupu se objeví na našich www stránkách.20150419_145228
 2. Organizační věci:
 • Formační seminář Brno 27. – 28. 3. 2015 – byla Hanka Š., Jana H., na společenství referovala Jana Horká o programu na semináři – téma – eucharistie, diskuse na téma ekumenismus ano, ale eucharistie je pro nás velkým darem, hledání nových cest a přístupů ve společenství, zprostředkování adorace ze stran terciářů ve svých farnostech, ve společenství dávat prostor všem, pouť ke sv. Antonínovi Blatnice – pomoc z naší strany – je možná?
 • Volební kapitula Velehrad 5. – 6. 6. 2015 – pojede Marcela Ř., Večeřovi, náhradník Marcel M.
 • Exercicie v létě – návrh 20. – 23. 8. 2015, zájem asi 8 členů, možno u kapucínů nebo někde jinde? Exercitátor – Dr. Krausová? Doladíme na dalším setkání
 1. Exhortace „Evangelii Gaudium“ Misijní poslání – Večeřovi
 • Stálé sdělování a šíření evangelia jazykem současného světa a doby
 • Musíme počítat s tím, že nebudeme vždy pochopeni a přijímáni, je to cesta kříže
 • Pozor na určité zvyklosti, které přímo nesouvisí s jádrem evangelia
 • Je důležitá umírněnost, aby život věřících nebyl příliš obtížen
 • Milosrdenství a trpělivost je velmi důležitá při růstu víry našich bližních
 • Vnímejme lidi, jací jsou, buďme pro všechny vším, nebojme se zašpinit „blátem z cest“
 1. Napomenutí 27 – o ctnosti, která zahání neřest
 • Je to návod, jak žít šťastně
 • Protože to často nezvládám, je třeba prosit Boha o pomoc v modlitbě s pokorou a pravdivostí
 • V roce eucharistie více modlitby….

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání:

Neděle 17. 5. 2015

Scházíme se od 14:00 hodin, Začínáme v 14.30 hodin

Program:

   1. I když bude po diecézním eucharistickém kongresu v Olomouci, přesto něco vymyslíme
   2. Exhortace „Evangelii Gaudium“ pokračování K jádru evangelia (45 – 52) – možná Večeřovi, když to měli připravené? Nebo někdo jiný?
   3. Napomenutí 28 – bratr Max
 1. Breviář: ?

Zapsala 22. 4. 2015 Maruška Richterová