19.3.2017

Zápis ze společenství 19.3. 2017
Omluvili se: Pelikánovi, Máčalovi, Vomáčkovi, Heike, Barunka, Jitka, Jana S. , Jana H., Lukáš, Fidrmucovi (snad jsem na nikoho nezapomněla? 🙂
Přišli:
Petra, Elena, Richterovi, Večeřovi, Hanka, Dáša, Marcela, Maxmilián
Začínali jsme malou „capucinátou“ či schovávanou ve stylu, kde my to jen začínáme, v kostele či v klášteře?  Nakonec jsme se všichni našli v klášteře a začali společnou modlitbou breviáře  a modlitbou za nemocné, zemřelé a nepřítomné a předsevzetím, že příště už opravdu začneme společnou modlitbou ve 14.30 v kostele
Marcela předala pozdravy a výborné trubičky z MBS společenství v Šumperku, kde byla v sobotu.
Večeřovi informovali o „Valaších“, kterých přibylo a noví zájemci budou žádat o vstup do noviciátu. Byli u nich v březnu, v dubnu je navštíví Max.
Doporučení aby tomu, kdo je pojede formovat a bude chtít, bylo přispěno na náklady cesty.
Domluvíme se na společný výjezd za nimi třeba v červnu jako jednodenní setkání?
Večeřovi měli rozbor Písma.
Uvažovali jsme nad tím , že P. Maria šla za Alžbětou 4 dny, byla mladá, šla sama? Co na to její rodiče?  O radosti starších rodičů Alžběty a Zachariáše nad narozením potomka, všech se zmocnila velká bázeň z velkých věcí, kterých byli svědky.
Zachariáš po dlouhém půstu v mluvení a slyšení (9 měsíců) ticho v sobě proměňuje ve chvalozpěv Boha.
Radost Jana Křtitele- poskočil v břiše matky – prenatální radost, kterou sdílí dítě s matkou.
My máme naslouchat také hlasu Panny Marie.
– Max. měl „volné téma“ podle encykliky – jak máme naslouchat Božími hlasu (v okolí, -rodině, v práci, představení v církvi, politikové)
-každý máme tam kde jsme vnášet solidaritu a lásku Krista,
-Jak budeme konat milosrdenství a obzvláště mezi těmi, kteří jsou pro nás „malomocní“, -nemůžeme je „ani vidět, ani cítit“ – co nejkonkrétněji si na to každý odpovědět.
-konkrétně přecházet od já k ty
 
POZOR ZMĚNA, PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ BUDE POSUNUTÉ NA  4. neděli v měsíci tj. na 23.4.! Nebude to třetí neděle v měsíci, protože to je Hod Boží velikonoční a hodně z nás má rodinná setkání.
Začneme společnou modlitbou v kostele ve 14.30.
Přeji požehnaný zbytek postního času a velké Velikonoční radování se
Marcela