19.11.2017

Zápis ze setkání 19. 11. 2017, Klášter klarisek kapucínek Šternberk

Přítomni:

Sládkovi, Richterovi, Máčalovi, Večeřovi, Elena Cásková, Jana Horká, Marcela Řezníčková, Heike Knapp, Lukáš Graca, Hanka Ševčíková, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Sestra Ráchel, Martina Suchankova, Barbora Svatoňová

Omluveni:

Šárka Johanka, Eliška Fráňová, Lucka Chamraďová, Dáša Šotová, Robert Svatoň, Vomáčkovi, Pelikánovi, Fidrmucovi, Střelcovi, Jiříčkovi, Matůšů

 

Časový průběh s poznámkami:

  1. Breviář – modlitba uprostřed dne – v kapli
 • Přednáška sestry Ráchel o řeholi SFŘ

 

  1. Pár myšlenek: Dověděli jsme se o historii sekulárního řádu a laických hnutí už od středověku, jaký byl jejich účel, smysl a povinnosti. Svatý František nebyl první, kdo přišel s myšlenkou udělat něco pro laiky. Středověká společnost je stabilní, existují 3 stavy – šlechta, duchovenstvo a lid obdělávající půdu. Počátkem 13 století lidé milují poutě, stěhují se, vše je v pohybu. Společnost se sdružuje, mají cechy, bratrstva, spojuje je řemeslo, rodinné svazky, čtvrť ve městě. Vznikají společenství kajícníků, v církvi se objevují laická hnutí. První dokument z r. 1219 popisující, jak má laické hnutí vypadat, určuje styl oblékání, postní řády, počty a druhy modliteb, povinnosti k zemřelým atd. Tato bratrstva suplovala dnešní sociální služby, zajišťovali špitály, sirotčince, poštu, žili duchovním životem a sloužili. V roce 1289 papež Mikuláš IV. píše první řeholi pro františkánské terciáře, podle níž se řídili terciáři až do roku 1883. Vzniká nová řehole, v níž jsou terciáři poprvé vnímáni jako kvas společnosti. Zůstávají však polořeholníky, kteří mají hábit, škapulíř, ale nejsou v klášteře. Zlom přinesl až druhý vatikánský koncil – 1978 vychází Nová řehole. Zde nalézáme celistvý výklad františkánství. Tato řehole vznikla za spolupráce všech čtyř větví františkánské rodiny. Jádrem života je evangelium, rozhodující je duch evangelia, úsilí o pokoj, jednotu, bratrský způsob života a radost z hlubokého sjednocení s Kristem ukřižovaným.
 • Nešpory
 • Sdílení
 • Setkání rady

 

Závěry, úkoly, oznámení:

 • Příště – 17. 12. 2017 se koná celodenní setkání. Sejdeme se na mši sv. v 10 hodin u kapucínů.

 

 • Příště – písmo sv. Lk, 3, 21-38 a 4,1 – 13 – Hanka Ševčíková
 • V lednu nebo v únoru se uskuteční bratrská a pastorační vizitace. Upřesníme si příště.

Zapsali: Barbora a Marcel