19.1.2014

 

Zápis ze setkání společenství 19. 1. 2014, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Richterovi (Marie a Tomáš),  Máčalovi (Marcel a Růženka), Večeřovi (Alenka a Vladimír), Fidrmucovi (Naděžda a Jaroslav), Střelcovi (Nora a Pavel), manželé Jiříčkovi (Veronika a Martin), Marcela Řezníčková, Jana Horká, Jitka Hubáčková, Elena Cásková, Jana Sládková, Heike Knapová, br. Maxmilián OFMCap.

Omluveni:

Pelikánovi (Hanka a Vítek), Filipovi (Zuzana a Filip), Šárka Furmánková, Hanka Ševčíková, Eliška Fráňová, Bořek Pardubický, Mirek Hubáček. Vomáčkovi (František a Miroslava), Petra Hapalová, Lucie Chamraďová, Barbora Slimaříková,

Časový průběh:

 1. Denní modlitba církve
 2. Písmo – 1. List Korintským, kapitola 14 (1 – 25)  – rozbor Jitka Hbáčková
 3. Napomenutí sv. Františka 73/16 – „O čistotě srdce“, fr. Maxmilián OFMCap
 4. Zpráva ze setkání ministrů místních společenství SFŘ – Brno (Marcel Máčala)
 5. Exhortace papeže Františka „Radost evangelia“ (Marcel Máčala)
 6. Diskuse a sdílení

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Denní modlitba církve – druhá neděle žaltáře
 2. Čtení z 1. listu Korintským, kapitola 14 (1 – 25)  – rozbor Jitka Hubáčková
 • Vymezení pojmu:
  • Prorocká řeč – sv. Pavel nemíní prorokování budoucnosti, ale srozumitelná řeč o pravdách Božích i lidských pod vlivem Ducha svatého
 • Základní sdělení úryvku:
  • Lásku, která je základem lidské bytosti (1. K 14.1.“Držte se lásky…“, Gn1.27 aj.), je třeba propojovat s rozumem a vůlí. Rozumem a vůlí pracovat na prohloubení vlastního duchovního života.
  • Dary, které dostáváme, mají především sloužit společnému dobru – k posvěcení druhých. Společné dobro je nad dobro osobní.
  • Srozumitelná řeč naplněná duchem svatým obrací nevěřící.
 1. Napomenutí sv. Františka 73/16 – „O čistotě srdce“, fr. Maxmilián OFMCap
 • Čistého srdce jsou ti, jejichž pokladem je Pán. Jemu vzdávají úctu a díky bez postranních úmyslů osobního prospěchu, ale pro Pána samého. A samozřejmě – tento pozemský svět je pro ně ničím, protože svůj poklad mají v pánu.
 • Jediný a pravý dárce pokoje je Kristus sám.
 1. Zpráva ze setkání ministrů místních společenství SFŘ – Brno 17. – 18. 1. 2014 (Marcel Máčala)

Formační setkání ministrů proběhlo v Brně – Petrinum. Při účasti cca 50 zástupcí MBS jsme společně prožili mši, breviář, adoraci, sdílení a zkušenosti z různých MBS, a hlavně seznámení a diskusi s exhortací našeho papeže. Tato publikace, povzbuzení, by měla býti pro nás františkány inspirací a silou k radostnému následování Krista ve šlépějích našeho  otce Františka.

 1. Exhortace papeže Františka „Radost evangelia“ (Marcel Máčala)
 • Bratr ministr seznámil s novou exhortací papeže
 • Domluva na pravidelné studium a diskusi – po ukončení 1. listu Korintským
 1. Diskuse:
 • Národní rada zvažuje zvýšení příspěvků – bude upřesněno. Hlavním důvodem je solidarita národní a mezinárodní s méně bohatými zeměmi (možnost navýšení na 300Kč/člen, rok)
 • Květen, 3. neděle, navrhuje se uspořádat setkání místních společenství SFŘ v Olomouci (Šumperk, Šternberk, Olomouci I, II, Kroměříž, Zlín).
 • Program by mohl býti:
  • Přednáška
  • Sdílení při občerstvení
 • Domluvit:
  • Klášter – fr. Maxmilián
  • Přednášejícího (Radost evangelia) – přednášející ???.
 • Manželé Filipovi se rozhodli v tuto chvíli neobnovit časné sliby
 • Www stránky našeho společenství by měly dostat nový hábit. Pracuje se na tom.
 1. Příští setkání 16. 2. 2014 u bratří kapucínů:
  1.                                                                i.      14:30 začátek (od 14:00 se scházíme)
  2.                                                              ii.      Čtení z 1. List Korintským, kapitola 14 (26 – konec kapitoly) – rozbor Richterovi.
  3.                                                             iii.      Napomenutí 17 „O pokorném Božím služebníku“, str. 73
  4. Breviář: neděle 9. 2. 2014, u Marcely Řezníčkové, čas v 19:00 hodin. Kdo bude chtít přijet, zavolá Marcele.
  5. 9.       Nezapomeňte číst zpravodaj SFŘ, zde: http://www.sfr.cz/files/zpravodaj12-15_7.pdf

 

 

Zapsal 19. 1. 2014 Fidrmuc

Napsat komentář