18.9.2016

Zápis ze setkání 18. 9. 2016, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:  Richterovi (Marie a Tomáš), Máčalovi (Marcel a Růženka), Laďa Večeřa, Jana Sládková, Jana Horká, Jitka Hubáčková, Lucka Stehlíková, Hanka Ševčíková, Lukáš Graca, br. Maxmilián OFMCap.

Omluveni: Fidrmucovi (Jaroslav a Naďa), Pelikánovi (Vítek a Hanka), Vomáčkovi (František a Mirka), Alenka Večeřová, Marcela Řezníčková, Barbora Slimaříková, Heike Knapová, Eliška Fráňová, Šárka Olbertová, Petra Hapalová, Elena Cásková.

 

Časový průběh s poznámkami:

 1. Breviář – modlitba uprostřed dne
 2. Modlitba za nás a zvláště za ty, kteří mezi nás dnes nemohli přijít
 3. Spisy sv. Františka – „List bratru Lvovi“ – výklad bratr Max
 • František měl vřelý vztah k bratřím
 • Děkovat za dar přátelství
 • Nebát se, nebýt úzkostlivý
 1. Bula papeže Františka „Misericordiae vultus“, Odstavec 14 (Bula vyhlašující Svatý rok Milosrdenství) – společný rozbor – pouti, poutník – Viator.
 • Být milosrdný ve svém putování
 • Být soucitný, naše slova mají bližního povzbudit, posunout dál, pomoci, né ho vykoupat, potopit.
 1. Bratru Maxovi jsme popřáli k jeho kulatým narozeninám. Kulaté narozeniny neoslavil nedávno jen Max, ale i Laďa, no dohromady dali krásné plné století. Bohu díky za oba. I jsme se zasmáli.
 2. Sdílení, které tentokrát bylo velmi otevřené. Kéž bychom byli pro sebe povzbuzením v našem žití. Modleme se za sebe navzájem, nesme břemena jedni druhým…..
 3. Organizační věci, více viz poznámky.

 

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Dne 14. a 15. října se v Petrinu v Brně uskuteční formační seminář. Podrobnosti v další příloze. Náš formátor jet nemůže, kdo by prosím mohl jet a rád jel se povzbudit a pak i nás, dejte mi vědět co nejdříve.
 2. Rádi bychom (snad nejen já) obnovili společný breviář, návrh byl scházet se 1.  neděli v měsíci večer ve vhodný čas. U Večeřů 2. 10. to být nemůže, jak jsme se domlouvali. Kde tedy, kdy tedy, kdo z těch, kdo nebyli, by se rád přidal.
 3. Příští setkání se uskuteční 16. října, a protože rok milosrdenství se nám chýlí ke konci, domluvili jsme se, že bychom udělali mini pouť, když už je ta brána tak blízko. V 14:30 bychom se pomodlili breviář uprostřed dne, modlitba za nás všechny. Poté bychom vyšli směr katedrála. Po cestě se pomodlili korunku k božímu milosrdenství. Pak by následovalo projití bránou milosrdenství. Cestou zpět bychom se sdíleli. Prosím přijďte, těšíme se.

Zapsali 25. 09. 2016  Marcel