18.1.2015

Zápis z celodenního setkání 18. 1. 2015,

Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Večeřovi (Laďa a Alenka), Máčalovi (Marcel a Růženka), Richterovi (Marie a Tomáš), Vomáčkovi (František a Mirka), Střelcovi (Nora a Pavel), Jiříčkovi (Veronika a Martin), Šárka Olbertová, Lucie Stehlíková, Elena Cásková, Barbora Slimaříková, Heike Knapová, Jitka Hubáčková, Marcela Řezníčková, Eliška Fráňová, Petra Hapalová, Lukáš Graca, Maxmilián OFMCap.

Omluveni:

Fidrmucovi (Jaroslav a Naďa), Pelikánovi (Hanka a Vítek), Jana Horká, Jana Sládková, Hanka Ševčíková, Mirek Hubáček, Bořek Pardubický,

20150118_112851 20150118_112844 20150118_112840

Časový průběh:

 1. 10:00 mše svatá, přivítání kvardiánem otcem Šimonem.
 2. Po mši chystání stolů, jídla, přivítání.
 3. 12:00 modlitba uprostřed dne v kapli spolu s bratřími.
 4. Po modlitbě nám bratr František povykládal něco o klášteře, bratřích, provincii. Jak co běží, jaké jsou plány, co se opravuje atd.
 5. 12:30 Společný oběd terciářů, dětí a bratří kapucínů.
 6. Úklid po obědě, sdílení ve skupinkách, káva, čaj, dobroty.
 7. 14:00 modlitba za volební kapitulu a nepřítomné bratry a sestry.
 8. Marcela nám podala zprávu ze setkání ministrů a zástupců ministrů z Brna.
 • Kde a jak se vede společenství. Kdo z nás je ochoten sloužit v NR? Zapojit se do dění ve zpravodaji. Modlit se za kapitulu.
 1. Jako Mojžíš byl vytažen z vody, tak si i každý z nás z košíku vytáhl jméno sestry (bratra), na kterého bude po celý rok pamatovat v modlitbách, nezapomínejme na to.
 2. Dopis od sestry Ráchel – viz samostatný dokument Mým terciářům20150118_112906 20150118_112916 20150118_112949 20150118_113041

Červnová setkání ve Šternberku končí, sestra Ráchel nám nabídla podzimní půldenní duchovní setkání.

 1. Napomenutí sv. Františka str.75/24 – společně O napomínání (Fr. Maxmilián).
 • O pravé lásce
 • Starejme se o nemocné a trpící
 • Buďme ve své lásce nezištní.
 1. Exhortace „Evangelii Gaudium“ (Radost evangelia) – Misionářská transformace církve (Marcela Ř.)
 • Lidé na cestě, vyjít ze sebe, jít na periferii.
 • Radost, nechybí v našem životě?
 • Vracet se k prvotní lásce, ale nenechat se spoutat do schémat, forem.
 1. Adorace v kapli se závěrečným požehnáním.
 2. Úklid a ukončení

Všem kuchařkám, vařícím i pečícím, i všem ostatním děkuji za krásné celodenní setkání. Též díky moc bratřím kapucínům, že se můžeme u nich scházet, modlit, a že s námi dnes strávili část dne. Bohu díky.20150118_121357 20150118_121349 20150118_121342

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání:

Neděle 15. 2. 2015 – Scházíme od 14:00 hodin, Začínáme v 14.30 hodin

Program:

   1. Napomenutí str. 75/25,
   2. Exhortace „Evangelii Gaudium“ (Radost evangelia) – Pastorace v konverzi, odst. 25 – 33 – povede Heike K.
 1. V pátek (20. 2. 2015 v  16:15) po popeleční středě bychom se na výzvu národní rady rádi společně sešli k modlitbě křížové cesty u bratří kapucínů v Olomouci – udělejte si čas, kdo může. Domluvíme se podrobněji na příštím setkání.
 2. Zamyslet se nad přečtenou exhortací – Jak se projevuje dynamika, radost, odvaha, trpělivost a slavení v našem františkánském společenství? Vybaví se mi nějaké konkrétní vzpomínky?
 3. Sestry a bratři z Valašska zvažují přestup do společenství v Uherském Hradišti (vzdálenost, docházení do společenství, složitá formace). Modleme se za ně a jejich rozhodnutí.
 4. Bratr Bořek Pardubický z důvodu přestěhování též zvažuje přestup do MBS v Čeladné.
 5. Breviář:

Bude druhou neděli v březnu, podrobněji se domluvíme příště – chystáme změnu.

Zapsal 18. 1. 2015 Marcel