17.5.2020

Zápis ze setkání 17.05. 2020.

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

Richterovi, Večeřovi, Vomáčkovi, Jitka Hubáčková, Elena Cásková, Barbora Slimaříková, Marcela Řezníčková, Dáša Šotová, br. Maxmilián

Omluveni:  

 Petra Hapalová, Jana Horká, Lukáš Graca, Fidrmucovi, Hanka Ševčíková

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  • Velké sdílení bratří a sester

              Po delší době, kdy jsme se nemohli scházet jsme se sdíleli především o tom, jak kdo       prožíval dobu pandemie a karanténu.

  • Občerstvování buchtami a dobrou vodou ze Svatého Hostýna. J

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 21. 06. 2020
  • Písmo sv. Lk 8, 19 – 39
  • Domluvit návštěvu na Valašsku a složení slibů (rada)

Zapsali: Barbora a Tomáš