17.3.2013

Sekulární františkánský řád – Olomouc rodiny

 

Setkání:          17. 3. 2013, setkání u bratří kapucínů, Olomouc

Přišli:              Richterovi, Máčalovi, Filipovi, Večeřovi, Fidrmucovi, Vomáčkovi, Pelikánovi, Marcela Ř., Mirek H., Bořek P.,  Petra H.,  Lucka Ch.,  Jana H., Heike K., Elen C., Jana S., br. Maxmilián

Omluvili se:   Jitka H., Eliška F., Šárka O., Barunka S., Hanka Š.

 

Co se událo?

A)               Pozdravení, přivítání a hurá na to – Volba rady našeho společenství

předsedající rady – Zdeňka Nečadová OFS

národní duchovní asistent – P. Petr Petřivalský OFMCap.

B)               Volby probíhaly v poklidné atmosféře, sem tam jsme se i zasmáli. Přítomno bylo 23 členů s aktivním volebním právem. A zde nová rada:

–         Ministr                      Marcel Máčala (zvolen v 3. kole)

–         Zástupce ministra   Marcela Řezníčková (zvolena v 3. kole)

–         Formátor                   Vladimír Večeřa (zvolen v 2. kole)

–         Sekratář                    Jaroslav Fidrmuc (zvolen v 2. kole)

–         Pokladník                 Alena Večeřová (zvolena v 2. kole)

–         Člen rady                  Tomáš Richter (zvolen v 1. kole)

C)               Slib nové rady a společná modlitba

D)               Sdílení

 

 

Poznámky:

  • Na dubnovém setkání bude nový pokladník  – Alenka V. – urputně vybírat příspěvky na letošní rok 200kč na člena s profesí.
  • Děkujeme všem, kteří modlitbou či jiným způsobem (buchtyJ) přispěli k pěkné atmosféře voleb.

 

Kéž Pán prostřednictví nové rady i každého z Vás  žehná našemu společenství, abychom naším společenstvím posvěcovali naše životy a jednou se sešli v nebi.

 

na příští setkání se těší rada

zapsal exsekretář  dne  22. 3. 2013

 

Příští setkání:         21. dubna 2013, rozbor 1. list sv. Pavla Korinťanům 11kap (1-16) Večeřovi

Formace – Napomenutí sv. Františka 10, str. 71, O ovládání těla

Příští breviář:         14. dubna 19:30 u Marcely Ř., Olomouc

Napsat komentář