17.11.2019

Zápis ze setkání 17.11. 2019,

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

Richterovi, Fidrmucovi, Marcela Řezníčková, Jitka Hubáčková, Jana Horká, Dáša Šotová, Barbora Slimaříková, Mirka Vomáčková, Elena Cásková, Hanka Ševčíková, bratr Maxmilián

Omluveni:  

            Máčalovi, Večeřovi, František Vomáčka, Střelcovi, Matúšů, Jiříčkovi

O ostatních nemáme zprávy a prosíme, aby o sobě dávali vědět.

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  • Písmo sv. Lk  7, 18 – 35. Poslové Jana Křtitele se přišli zeptat Ježíše, zda je Mesiáš.
  • Laudato si, kap. 101 – 105 – Lidský kořen ekologické krize.  Lidská kreativita je dar od Pána. Hrozí však nebezpečí zneužití.
  • Sdílení

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 15.12. 2019
  • Písmo sv. Lk 7, 36-50 (připraví Elena Cásková)
  • Br. Rafael předběžně přislíbil vést naše exercicie, které by se konaly 13 – 16. 8. 2020.
  • Máme v plánu pozvat P. Pavla Uhříka na setkání SFŘ v lednu 2020.

Zapsali: Barbora a Tomáš