17.10.2021

Zápis ze setkání 17. 10. 2021.

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Bratrská a pastorační vizitace

Přítomni:

Richterovi, Dáša Šotová, Marcela Řezníčková, Jana Horká, Jitka Hubáčková, Elena Cásková, Petra Hapalová, František Vomáčka, bratr Maxmilián a z olomouckého společenství SFŘ, které ukončilo svou činnost bratr Arbeit, Večeřovi, vizitátor o. Eliáš Paseka, vizitátorka – sekretářka národní rady Mirka Brigita Čejchanová

Omluveni:  

 Barunka Slimaříková, Fidrmucovi, Mirka Vomáčková, Hanka Ševčíková, Lucka    Stehlíková

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  2. Tichá adorace s rozjímáním nad nedělním evangeliem v kostele
  • Bratrská a pastorační vizitace. Vizitaci jsme začali modlitbou podle rituálu SFŘ. Vizitátorům byly předloženy požadované doklady a pokračovali jsme bratrským rozhovorem s vizitátory v milé a uvolněné atmosféře.
  • Rezignace ministra. Tomáš Richter předal službu ministra do rukou Jany Horké.
  • Seznámení s formačním seminářem v Brně 26.11. – 27.11. Přihlásit se může každý individuálně, přihlášky jste dostali v emailu v posledním zpravodaji.
  • Upřímné sdílení bratří a sester

Závěry, úkoly, oznámení:

Obnovení modliteb breviáře – u Marcely Nábřeží Přemyslovců 2

V Olomouci 7.11. v 19:00 hod.

  Příští setkání 21. 11. 2021 bude opět zahájeno společnou modlitbou  

  breviáře v kostele a adorací s rozjímáním nad nedělním evangeliem.