16.9.2018

Zápis ze setkání 16. 9. 2018, Klášter bratří kapucínů Olomouc

Přítomni:

Večeřovi, Marcela Řezníčková, Jitka Hubáčková, Lukáš Graca, Jana Horká, Barbora Slimaříková, bratr Max

Omluveni:

Richterovi, Petra Hapalová, Jana Sládková, Fidrmucovi, Máčalovi, Pelikánovi, Vomáčkovi, Heike Knapp, Elena Cásková, Dáša Šotová, Lucka Stehlíková, Martina Suchánková, Eliška Fráňová, Svatoňovi, Šárka Johanka, Hanka Ševčíková, Střelcovi, Jiříčkovi, Matúšů

 

Časový průběh s poznámkami:

 1. Modlitba uprostřed dne
 2. Modlitba za všechny z našeho společenství
 3. Informace z františkánské pouti na Sv. Hostýně: Bratr Max nám sdělil informace o pouti na svatém Hostýně. Byli jsme tam Máčalovi, Richterovi, Jitka H., Hanka Š., Martina S.,bratr Max a Valaši viz dále.
 • po mši svaté proběhla beseda s národní radou – řehole v dnešním světě, naplňujeme ji?
 • Manželé Jiříčkovi a Střelcovi složili časný slib, manželé Matúšú spolu s Martinou Suchánkovou byli přijati do noviciátu a bratr Jiří vstoupil do seznamování s řádem.
 • v kostele jsme obnovili slib řeholi k výročí 40 let od jejího trvání.

 

 1. Sdílení:  Jelikož se nás sešlo málo, na pokyn ministra Marcela jsme věnovali většinu času vzájemnému sdílení.
 2. Výročí 100 let od stigmatizace a 50 let od smrti Otce Pia. Bratr Max nás seznámil s novénou, kterou se bratři na oslavy tohoto výročí připravují.

 

Závěry, úkoly, oznámení:

 • Příště – 21. 10. 2018 – oblastní setkání. Začátek jako obvykle 14:30 modlitbou v kapucínském kostele.
 • Rok řehole SFŘ. Je tomu 40 let, co papež Pavel VI. schválil řeholi SFŘ
 • 10. 2018 uplyne 20 let od slibu Jitky Hubáčkové a Elen Cáskové J

 

 

Zapsali: Barbora a Marcel