16.6.2013

Sekulární františkánský řád – Olomouc rodiny

 

Setkání:          16. 6. 2013, u Ráchel – klášter sester klarisek kapucínek ve Šternberku

Přišli:              Richterovi, Máčalovi, Hubáčkovi,  Laďa V., František V., Lucka Ch. (s choťem), Eliška F., Jana H., Heike K., Elen C., Jana S. (s choťem), br. Maxmilián

Omluvili se:   Filipovi, Fidrmucovi, Pelikánovi, Marcela Ř., Bořek P.,  Petra H., Alenka V., Mirka V., Šárka O., Barunka S., Hanka Š., chasa z Valašska

 

Co se událo?

A)               Pozdravení, přivítání

B)               Františkánská modlitba – přednáška sestry Ráchel

–         Modlitba – setkání mého Já s božským Ty

–         Sdílet ducha Pravdy, téhož Ducha

–         Celoživotní proces

–         Do čeho máme dorůst, a František dorostl

C)               Osobní rozjímání nad vlastní modlitbou

–         Proč se modlím?

–         Jak vypadá moje obvyklá modlitba?

–         Nakolik je můj život přítomný v modlitbě?

–         Nakolik se modlitba promítá do mého života?

–         Co vnímám jako svoje poslání?

D)               Společná reflexe na téma modlitby, sdílení a zkušenosti (pod vedením sestry RáchelJ)

E)                Společný breviář (večerní chvály) se všemi sestrami v místní kapli.

F)                Sdílení

 

 

Poznámky:

  • Prázdninové exercicie – vzali si dobrovolně na starosti Tomáš R. a Marcela Ř.
  • Byla založena krabička nouze – na pomoc v nouzi našim bližním
  • Sestra Ráchel pozdravuje všechny, kteří ji nemohli navštívit

 

Požehnané, poklidné a modlitbou prošpikované prázdniny a dovolené přeje rada

 

Příští setkání v září

zapsal ministr dne  24. 6. 2013

 

Příští setkání:         15. září 2013, rozbor 1. list sv. Pavla Korinťanům 12kap (1-11) ????????

Formace – Napomenutí sv. Františka 12, str. 71

Příští breviář:         8. září  2013 19:00 u Marcely Ř., Olomouc

Napsat komentář