16.5.2021

Zápis ze setkání 16. 05. 2021.

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

Richterovi, Fidrmucovi, Sládkovi, Střelcovi, Jiříčkovi, Elena Cásková, Barbora Slimaříková, Marcela Řezníčková, Dáša Šotová, Petra Hapalová, Hanka Ševčíková, František Vomáčka, br. Maxmilián

Omluveni:  

             Jitka Hubáčková, Jan Horká, Mirka Vomáčková, Lucie Stehlíková, Večeřovi

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  2. Národní volební kapitula se bude konatna Sv. Hostýně v termínu 17. – 19. 9.2021. Je třeba vyslat za naše společenství 4 delegáty. Nabídli se Richterovi, Hanka Ševčíková, Marcela Řezníčková a Jitka Hubáčková.

Maruška Richterová hovořila o tom, co obnáší služba v národní radě.

  • Exercicie: zůstává volných už jen 5 míst. Poslední možnost se přihlásit.
  • Velké sdílení bratří a sester

              Po delší době, kdy nebylo možno se fyzicky scházet jsme uvítali možnost vzájemného osobního sdílení v krásném prostředí kapucínské zahrady.

              Občerstvování buchtami a dobrou vodou ze Svatého Hostýna, kterou nám štědře nabídl bratr Max. J

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 20. 06. 2020
  • Písmo sv. Lk 9, 10 – 17

Zapsali: Barbora a Tomáš