16.3.2014

Sekulární františkánský řád – Olomouc rodiny

Zápis ze setkání společenství 16. 3. 2014, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Šárka Furmánková, Petra Hapalová, Lucie Stehlíková, Barbora Slimaříková, Eliška Fráňová, Richterovi (Marie a Tomáš), Máčalovi (Marcel a Růženka), Jaroslav Fidrmuc, Marcela Řezníčková, Jana Sládková, Hanka Ševčíková, Jana Horká, Elena Cásková, br. Maxmilián OFMCap.

Omluveni:

František Vomáčka, Heike Knapová, Naďa Fidrmucová, Večeřovi (Alenka a Vladimír), Střelcovi (Nora a Pavel), manželé Jiříčkovi (Veronika a Martin), Jitka Hubáčková, Bořek Pardubický

Toho času nezvěstní:

Pelikánovi (Hanka a Vítek), Mirek Hubáček, Mirka Vomáčková

Hosté:

Drahoš Cásek

Časový průběh:

 1. Denní modlitba církve – modlitba uprostřed dne
 2. Čtení z 1. List Korintským, kapitola 15 (1 – 34) – rozbor Petra Hapalová a Lucie Stehlíková

Poznámky z rozboru

 • Reakce na všechny, kteří nevěří v mrtvých-vstání
 • Smrt přišla skrze Adama, věčný život skrze Krista
 • Bůh připouští hřích, protože respektuje svobodnou vůli člověka
 • Konec světa – když Kristus předá vládu Otci
 • Konec světa – mrtví vzkříšení, živí proměněni
 • Křtění za mrtvé = zvyk v Korintě: živí se nechávali křtít za katechumena, který nečekaně zemřel předtím, než byl pokřtěn. Později církev vyřešila „křtem touhy“
 • Otázka pro každého z nás: „Žijeme vzkříšením? A je to na nás vidět? Žijeme ne pro cíl, ale cílem? Žijeme naději vzkříšení teď? Není naše křesťanství jen postní doba bez Velikonoc?
 • Úkolem člověka na zemi je učit se lásce: milovat sebe, druhého, Boha.
 • Odkaz na exhortaci „Radost evangelia“ papeže Františka (úvod, str. 2)
 • Nemáme strach z Boha, máme respekt před Bohem
 • Nebe si nemůžeme zasloužit, je to milost. Co musíme je otevřít se lásce.
 1. Napomenutí sv. Františka: 18 „O soucitu s bližním“, str. 73, fr. Maxmilián OFMCap
 • Soucit znamená respektovat člověka takový, jaký je, a přitom se ho nebát obejmout a nechat se jím obejmout.
 • Je důležité umět přijmout jeden druhého takové, jací jsme, a nevčítat si svoje chyby.
 1. Oznámení:
 • 18. 5. 2014 – 3. neděle v květnu, 14.00 hodin: Oblastní setkání SFŘ v klášteře kapucínů v Olomouci – Přijďte prosím nejpozději 13:45 !!!
 • 21. -22. 3. Brno Petrinum, Seminář pro SFŘ – Sociální učení církve, Exhortace „Radost evangelia“ papeže Františka, termín přihlášky: do konce února napsat Marcelovi
 • 8. 7. (úterý) – 12. 7. (sobota) 2014 – Exercicie SFŘ, Stojanova kolej (u Arcibiskupského paláce – tam, kde v roce 2013), exercitátor fr. Petr z Alcantary Petřvaldský OFMCap. (národní asistent pro 3. řád, zástupce kvardiána kapucínů z Brna). Ubytování: 100Kč/noc.

Termín přihlášek: do 31. 5. 2014

Komu se přihlašovat: bratru Tomášovi

 • Prosba o modlitbu za kvardiána Vojtěcha a společenství bratří kapucínů v Brně
 1. Diskuse a sdílení
 • Zpráva fr. Maxmiliána OFMCap o jeho pouti do Itálie

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání
 • Breviář 13. 4. 2014 u Cásků v 19 hodin (obec Dětkovice) – poslat e-mail: elena.caskova@seznam.cz
 • Příští setkání neděle 27. 4. 2014 u bratří kapucínů:
   1. 14:30 začátek (od 14:00 se scházíme)
   2. Čtení z 1. List Korintským, kapitola 15 (35 – 58) – rozbor Marcela Řezníčková
   3. Napomenutí 19 „O pokorném Božím služebníku“, str. 74
 1. Nezapomeňte číst zpravodaj SFŘ, zde: http://www.sfr.cz/files/zpravodaj12-15_7.pdf

 

 

Zapsal 16. 3. 2014 Fidrmuc