16.10.2016

Zápis ze setkání 16. 10. 2016, Klášter sester klarisek – kapucínek, Šternberk

Přítomni:

Máčalovi (Marcel a Růženka), Večeřovi (Laďa a Alenka), Maruška Richterová, Jana Sládková,  Marcela Řezníčková, Elena Cásková, Barbora Slimaříková, Heike Knapová, Jitka Hubáčková, František Vomáčka, Hanka Ševčíková

Omluveni:

Eliška Fráňová, Fidrmucovi (Jaroslav a Naďa), Šárka Olbertová, Tomáš Richter, Lucie Stehlíková, Petra Hapalová, Pelikánovi (Vít a Hana), Jana Horká, Mirka Vomáčková, bratr Max OFMCap

 

Časový průběh s poznámkami:

 1. Průchod svatou branou u katedrály sv. Václava v Olomouci při příležitosti blížícího se konce roku milosrdenství, přejezd do Šternberka
 2. Přivítání se se sestrou Ráchel
 3. Přednáška sestry Ráchel – téma: Chvály Boha nejvyššího

cimg1279

Pár myšlenek:

Svatý František tuto modlitbu skládá na hoře La Verně, kde také ve svých 43 letech přijímá stigmata. Odchází sem, protože prožívá právě osobní krizi. Po dvaceti letech strávených jeho životním stylem přichází zklamání a nepochopení. Není to triumfální výstup, je to útěk, zkratovité řešení, které Bůh využije a znovu mu prokáže milosrdenství.

La Verna není půvabná hora, spíše nehostinné místo v lese.  Je to františkánská hora Kalvárie, ale také hora Tábor. Svatý František zde zakouší Boží slávu, ale i ukřižování.

Historicky nejvěrohodněji tuto událost popisuje 1. Cel, zatímco v legendách svatého Bonaventury najdeme duchovní pohled na událost, setkání s všeobjímající, souhrnnou, bezpodmínečnou ukřižovanou Láskou. Tato Láska se otiskuje do Františkova těla.

Můžeme se napít z pramene, který nám František odevzdal, a to jsou Chvály Boha nejvyššího.

Struktura modlitby se zdá na první pohled nepřehledná, je však nečekaně dokonalá a promyšlená.

První tři verše ukazují postoj člověka před Bohem. Všechny jsou buď z liturgie, nebo z Písma. Obsahují trojiční vyznání víry v Boha.

Z dalších veršů cítíme fascinaci člověka Bohem.

Praktické křesťanství – vědomí přítomnosti, nejsem na to sám, Bůh má řešení, má můj život ve svých rukou. Bůh je tím nejjistějším místem. Boží život v nás  – víra, naděje, láska. Pokud se opřeme o Ježíše, získáváme pevné pilíře, kardinální ctnosti – moudrost, mírnost, spravedlnost, statečnost.

 1. Následovalo občerstvení a povídání se sestrou Ráchel, která každého obdarovala krásným dárkem klášterní výroby.
 2. Společná modlitba večerních chval se sestrami v klášterní kapli
 3. Sdílení a frrrrrrrrrrrrrrr domů

cimg1281 cimg1282 cimg1283 cimg1285 cimg1284

 

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. V únoru 2017 proběhnou u sester Klarisek kapucínek volby – vzpomeňme v modlitbě.
 2. U sester bylo fajn, moc děkujeme všem a hlavně Ráchel. Fotky jak už dala vědět Hanka naleznete zde: http://hanisev.rajce.idnes.cz/setkani_SFR_u_Rachel/#
 3. Děkuji Jitce a Heike, které byly na formačním semináři v Brně. Informovali nás o dění i programu semináře při tomto setkání.
 4. Vážení, co ten breviář? Obnovíme? Vím, že je to náročné časově, jsme schopni? Kde tedy, kdy tedy, jak tedy?
 5. Příští setkání se uskuteční 20. listopadu

Na programu:           Spisy sv. Františka – „List ministrovi (s. 91)“ – výklad bratr Max, jejda jejdaJ

Bula papeže Františka „Misericordiae vultus“, Odstavec 15

 

 

Zapsali 23. 10. Barunka a Marcel