15.4.2018

Zápis ze setkání 15. 4. 2018, Klášter bratří kapucínů Olomouc

Přítomni:

Richterovi, Večeřovi, Máčalovi, Svatoňovi, Elena Cásková, Marcela Řezníčková, Jitka Hubáčková, Jana Horká, Barbora Slimaříková, Dáša Šotová, Martina Suchánková, František Vomáčka, bratr Max

Omluveni:

Šárka Johanka, Hanka Ševčíková, Eliška Fráňová, Petra Hapalová, Mirka Vomáčková, Lucie Chamraďová, Lukáš Graca, Jana Sládková, Fidrmucovi, Pelikánovi, Střelcovi, Jiříčkovi, Matůšů

 

Časový průběh s poznámkami:

 1. Modlitba uprostřed dne
 2. Modlitba za národní volební kapitulu
 3. Modlitba za všechny z našeho společenství
 4. Evangelium – Lukáš 5 (1-16),
 • „Pane odejdi, jsem člověk hříšný“ – vědomí Božího obdarování a vlastní nicotnosti
 • Nechali všeho a šli za ním
 • Muž plný malomocenství: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ „Chci, buď čistý!“
 • Neustálé obdarovávání od Pána
 1. Nové definitorium bratří kapucínů – bratr Max nás seznámil s výsledky voleb u bratří, nový provinciál je opět náš bývalý duchovní asistent – bratr Dismas
 2. Volba delegátů na národní volební kapitulu
 • Kandidáti: Marcel Máčala, Maruška Richterová, Tomáš Richter, Hanka Ševčíková – náhradník
 1. Encyklika papeže Františka Laudato si 76 – 79 Tajemství veškerenstva
 • Velikonoční poselství – jsme Bohem obdarováni a milováni. Nikdo nedokáže nás milovat víc, než ten, kdo nás stvořil. Bůh nás povzbuzuje k naději.
 • Ticho soukromí, vědomí, jsem člověk hříšný, vděčnost v Božím tichu.
 • Tichý Boží hlas v nás působí nutkání k dobrému
 • „Matka příroda“ není všechno, ale je projevem lásky Boha k člověku. Proto je třeba pečovat o stvoření a vážit si každého člověka…

 

Závěry, úkoly, oznámení:

 • Příště – 5. 2018 – celodenní setkání – sestra Marcela a Eliška slaví 30 let profese. To oslavíme při 10 mši svaté, pak společný oběd a odpolední setkání. Podrobnosti si sdělíme týden před.
 • Písmo svaté Lk, 5, 17-39 – Hanka Ševčíková, náhradník Marcela Řezníčková
 • Encyklika papeže Františka Laudato si 80 – 83
 • Exercicie – 19. – 22. 07. 2018. Exercitátor sestra Lucie Cincialová. Potřeba zvážit, kdo se zúčastní a kdo je ochoten Marcele pomoci s organizací
 • Vybírání příspěvku na Národní volební kapitulu – příští setkání

 

 

Zapsali: Barbora a Marcel