15.12.2013

 

Zápis ze setkání společenství 15. 12. 2013, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Richterovi (Marie a Tomáš),  Máčalovi (Marcel a Růženka), Večeřovi (Alenka a Vladimír), Vomáčkovi (František a Miroslava),Střelcovi (Nora bez Pavla), manželé Jiříčkovi (Veronika a Martin), Marcela Řezníčková, Petra Hapalová, Lucie Chamraďová, Barbora Slimaříková, Jana Horká, Jitka Hubáčková, Elena Cásková, Heike Knapová, br. Maxmilián OFMCap.

Omluveni:

Fidrmucovi (Naděžda a Jaroslav), Pelikánovi (Hanka a Vítek), Filipovi (Zuzana a Filip),  Šárka Furmánková, Hanka Ševčíková, Eliška Fráňová, Jana Sládková, Bořek Pardubický, Mirek Hubáček.

Časový průběh:

 1. Mše svatá – 10:00, při ní sestry Jana Marie Magdalena a Lucie Michaela složily profes.
 2. Chystání obědu, oběd – výborné guláše, knedlíky.
 3. Sdílení u kafe a dobrot.
 4. Modlitba uprostřed dne
 5. Napomenutí sv. Františka 73/15 – o pokoji, fr. Maxmilián OFMCap
 6. Adorace v kapli

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Čtení z 1. List Korintským, kapitola 14 (1 – 25)  – rozbor Jitka H.
 • Tak to jsme nestihli, přesunuto na leden, sdílení bylo třeba…..
 1. Napomenutí sv. Františka 73/15 – br. Maxmilián
 • Toužíme po pokoji.
 • Po odpuštění, spočinutí u Boha.
 • Myslet pozitivně, mít radost z maličkostech.
 • Jediný a pravý dárce pokoje je Kristus sám.
 1. Příští setkání 19. 1. 2014 u bratří kapucínů:
  1.                                                                i.      14:30 začátek (od 14:00 se scházíme)
  2.                                                              ii.      Čtení z 1. List Korintským, kapitola 14 (1 – 25) – rozbor Jitka H.
  3.                                                             iii.      Napomenutí 16 „O čistotě srdce“, str. 73
  4. Breviář: neděle 12. 1. 2014, kde upřesníme, čas v 19:00 hodin

 

Celodenní setkání bylo moc fajn, všem moc děkuji za povzbuzení i pomoc při organizaci.

Sestrám Janě i Lucce přeji vše dobré a vytrvalost v dobrém až do konce. Nám takyJ

 

Zapsal 18. 12. 2013

Požehnaný zbytek dní adventních i radost z narození Páně přeje Marcel

Napsat komentář