15.10.2017

Zápis ze setkání 15. 10. 2017, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Br. Maxmilián OFMcap, Elena Cásková, Maruška Richterová, Jana Horká, Marcela Řezníčková, Večeřovi, Barbora Slimaříková, Petra Hapalová, Lukáš Graca, Sládkovi, Nora a Pavel Střelcovi, Veronika a Martin Jiříčkovi, Dominik a Broňa Matúšů, Jitka Hubáčková, František Vomáčka, Barbora a Robert Svatoňovi

Omluveni:

Tomáš Richter, Máčalovi, Šárka Johanka, Eliška Fráňová, Lucka Chamraďová, Hanka Ševčíková

 

Časový průběh s poznámkami:

  1. Breviář – modlitba uprostřed dne – v kostele
  2. Modlitba za všechny z našeho společenství
  3. Písmo sv. – Lk 3, 1-20 rozbor všichni dohromady – kázání Jana Křtitele na poušti
  4. Encyklika papeže Františka Laudato si 48 – 52 Globální (planetární)  nerovnost.  Papež upozorňuje na to, že veškerá nerovnováha v přírodě, znečištění životního prostředí postihuje ve finále ty nejchudší lidi. Řešení problémů těchto lidí zůstává často na posledním místě, příp. místo řešení jejich problémů bývá navrhována regulace porodnosti.

V diskusi jsme se zabývali otázkou, jak my se máme chovat, abychom si nežili na úkor jiných, co nekupovat, koho podporovat a co nepodporovat (velké obaly, jednorázové sáčky, místní produkty), a také jak se máme stavět k našim chudým, kteří jsou mezi námi (ohleduplnost, vnímání druhého člověka, že je to taky člověk)

Zapojit se do sbírky potravin pro chudé – např. ke kapucínům je možno donést trvanlivé potraviny na vaření –  luštěniny, brambory apod.  Více br. Max.

Zahraniční dluh cizích zemí neovlivníme, ale můžeme si všímat lidí kolem sebe.

  1. Bratrské sdílení

 

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 19. 11. 2017 se koná u a sester klarisek – kapucínek ve Šternberku
  • Na 17. 12. 2017 plánujeme celodenní setkání. Setkali bychom se na mši sv. v 10 hodin v kapucínském kostele, následoval by oběd a po obědě obvyklý program. Podrobnosti se domluvíme u sestry Ráchel.
  • Příště – písmo sv. Lk, 3, 21-38 a 4,1 – 13 – Hanka Ševčíková

 

Zapsali: Barbora a Marcel