Zpráva o činnosti 2019 – 2021

Zpráva o činnosti MBS Olomouc – rodiny od září 2019 do října 2021

Pokoj a Dobro!

Tato zpráva je psána od volební kapituly v našem společenství v září 2019, kdy jsem byl zvolen do služby ministra.

Pravidelně jsme se scházeli třetí neděli v měsíci v klášteře Kapucínů v Olomouci.

Vždy jsme začínali modlitbou breviáře v kostele, protože jsme setkání měli odpoledne, tak jsme se modlili odpolední chvály.

Následně jsme se přesouvali z kostela do kláštera, kde probíhal další program. Nejdříve rozjímání

úryvku z Písma, který byl vybrán vždy na předchozím setkání a my jsme si ho měli všichni přečíst

a přemýšlet o něm. Vždy jeden z nás pak moderoval rozjímání a vzájemně jsme se obohacovali myšlenkami, které nás k textu napadaly. Také jsme studovali encykliku Laudato si pana papeže Františka.

Následovalo sdílení, ve kterém každý z nás měl prostor říct, co za poslední měsíc prožil, popřípadě požádat ostatní o modlitbu za sebe a své blízké v různých situacích. Myslím, že jsme si tímto postupně vybudovali mezi sebou vztah blízkosti a důvěry a nebáli jsme se o sobě říct nejen naše radosti a úspěchy, ale i naše neúspěchy, či pochybení a tím ostatní povzbudit k modlitbám za své bratry a sestry.

Takto jsme pokračovali až do března 2020, kdy začala přísná opatření proti Covidu19.

Vzájemně jsme se povzbuzovali k modlitbě a v životních situacích emailem. Pak, když se vše v květnu 2020 uvolnilo, měli jsme zase setkání osobně až do prázdnin. O prázdninách se nesetkáváme, ale pořádáme pravidelně každý rok duchovní cvičení, kam zveme i ostatní terciáře, nejen z našeho společenství. Tentokrát nás o exerciciích duchovně doprovázel a přednášky připravil o. Rafael Budil OFM cap.

Na podzim 2020 začala nová vlna Covidu a my jsme se začali scházet na online setkáních, kde jsme se pravidelně modlili za nemocné, umírající a zemřelé, za ty, kdo se o ně starají a za ty, kdo pomáhají

a četli jsme si z Písma a sdíleli se.

Také jsme měli online setkávání rady našeho společenství.

Po uvolnění jsme se opět vídali osobně a v srpnu 2021 jsme měli další duchovní cvičení s o. Petrem Petřivalským OFM cap.

Během té těžké doby se také u nás připravovali na trvalou profes bratři a sestry z Valašska a nakonec se podařilo i zorganizovat sliby 12.8. 2021 v kostele u Kapucínů v Olomouci a nyní, protože jich je již

pět s věčnými sliby, tak požádali o kanonické zřízení nového společenství na Valašsku v Brumově-Bylnici.

Také máme své webové stránky, kde jsou zápisy ze života našeho společenství. www.sfrolomouc.hu.cz

Děkuji Pánu za bratry a sestry, které nám dal tím nás učí vzájemné lásce, úctě, trpělivosti a společenství se všemi, nejen s těmi, kteří nám vyhovují a jsou nám sympatičtí.

Ať je Pán naší silou a radostí.

Tomáš Richter ministr MBS Olomouc