EXERCICIE srpen 2020

Krátké ohlédnutí za exerciciemi v Olomouci

„Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí……“          (Flp 2, 6-9)

Téma duchovních cvičení, které dával P. Rafael Budil, OFCap od 13. do 16. srpna 2020 v prostorách kláštera bratří kapucínu v Olomouci, bylo vláhou pro naše duše, mnohdy uspěchané, netrpělivé a nesoustředěné. A čas, který jsme mohli takto s Pánem prožít, byl zase „nabíječkou“ pro další dny a měsíce, v nichž musíme zápolit s pýchou svou i s pýchou světa, ve kterém žijeme.

V počtu šestnácti účastníků, v tichosti úst i světských myšlenek jsme prožili čtyři požehnané dny a rozjímali úryvky z Písma i textů a modliteb sv. Františka, vděčně přijali i možnost celonoční adorace. Naše poděkování patří především exercitátorovi za službu a ochotu, s kterou se nám věnoval.

MBS Olomouc-rodiny pořádá exercicie každoročně a vždy zbývá ještě několik míst i pro zájemce z jiných MBS. Bylo tomu tak i letos a my děkujeme za pěkné společenství terciářů z různých koutů naší země.

Jitka Hubáčková. MBS Olomouc-rodiny