21.9.2014

 

Zápis z oblastního setkání 21. 9. 2014, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Richterovi (Marie a Tomáš), Máčalovi (Marcel a Růženka), Fidrmucovi (Jaroslav a Naďa), Jana Sládková, Petra Hapalová, Lucie Stehlíková, Barbora Slimaříková, Jana Horká, Elena Cásková, br. Maxmilián OFMCap, Vladimír Večeřa, Bořek Pardubický, Marcela Řezníčková, Šárka Furmanová, Eliška Fráňová, Lucie Chamraďová

Omluveni:

Jiříčkovi (Veronika a Martin), Střelcovi (Nora a Pavel), Heike Knapová, Jitka a Mirek Hubáčkovi, František a Mirka Vomáčkovi, Alena Večeřová, Pelikánovi (Hanka a Vítek), Hanka Ševčíková.

Toho času nezvěstní: všichni jsou zvěstní

Hosté: Lukáš Graca, bohoslovec, P. Petr Petřivalský OFMCAp.– visitátor, sestra visitátorka Zdeňka Nečadová z NR

Časový průběh:

 1. Denní modlitba církve – modlitba uprostřed dne
 2. Zahájení visitace – čtení z Písma – čtení o vinném kmeni
 • 25 aktivních členů s trvalou profesí
 • 4 kandidáti
 • 1 uchazeč o kandidaturu
 • Ivan Timotej Tomášek – člen s trvalou profesí z Německa, dosud se nestal členem společenství Olomouc – rodiny – je v jednání
 • Marcel předkládá zprávu o činnosti, Vladimír Večeřa předkládá zprávu o hospodaření
 • Info o využití příspěvků: 150 Kč na Národní radu, kdo chce dát navíc – pak 150 Kč na Dr. Noska
 • Zpráva o činnosti společenství, informace o fondu chudých (ministr)
 • Kontrola základních dokladů (o. Petr)
 • Řízený rozhovor – práce duchovního asistenta, spolupráce s kapucíny, zapojení členů SFŘ do farnosti, zápisy ze setkání, z rady, požadavky členů SFŘ d Národní rady aj.
 • SFŘ má v ČR 50 společenství, nejmladší společenství je v Sušici
 • Zakončení požehnáním
 1. Oznámení:

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání
 • Breviář: 12. 10. 2014 – pravděpodobně v Olomouci u Marcely (rada bude mít poradu)
 • Příští setkání: 19. 10. 2014, Napomenutí 21 zůstává, začneme se zabývat Exhortací o radosti. Prosím všechny, aby si přečetli první kapitolu, strana 7 – 12.

Zapsal 21. 9. 2014 Fidrmuc