21.4.2013

Sekulární františkánský řád – Olomouc rodiny

 

Setkání:          21. 4. 2013, setkání u bratří kapucínů, Olomouc

Přišli:             Richterovi, Máčalovi, Marcela Ř., Eliška F., Lucka Ch., Heike K., Hanka Š., Jana H., Barunka S., Elen C., Vítek, přátelé z Valašska, bratr Max

Omluvili se:   Večeřovi, Filipovi, Pelikánovi, Vomáčkovi, Hubáčkovi, Fidrmucovi, Jana S., Petra H., Bořek P., Šárka

 

Co se událo?

A)               Pozdravení, přivítání

B)               Modlitba uprostřed dne

C)               Formace  – Napomenutí 10. – bratr Max

–         o ovládání těla.

–         každý má nepřítele ve své moci.

–         na vše výmluvy, jsme jen oběti společnosti….

–         jsme věrni svým povinnostem?

–         je hřích jen má vina, vím to?

–         dnes přehnaný důraz na krásu, jídlo, pohodlí, zábavu

–         každý ať si sám obhospodařuje svého bratra „Osla“

D)               Písmo svaté – 1. Korinťanům 11 kapitola (1 – 16) – rozbor všichni

–         jde v úryvku opravdu jen o vnější znaky?

–         muž i žena mají jisté postavení před Bohem i sebou navzájem

–         je vše jak má být?

–         neprožíváme krizi zodpovědnosti u mužů? Ženy je chtějí zastupovat?

–         jednejte dle mého příkladu

–         debatovalo se, jak řešit u mladších oblečení do kostela, co pro koho sváteční

–         za kým tam jdu? Co tam jdu dělat?

E)               Krátké sdílení

 

Poznámky:

  • poseděli jsme venku na zahradě a nasávali jarní počasí
  • seznámili jsme se blíže s přáteli z Valašska, kteří mají zájem o františkánskou spiritualitu
  • nezapomeňme si rezervovat čas na červnové setkání, které by tradičně mělo proběhnout u sestry Ráchel ve Šternberku (16. 6. 2013)

 

 na příští setkání se těší rada

zapsal ministr dne 21. 4. 2013

 

Příští setkání:         19. května 2013 1. list Kor. 11(17 – 34) kap. celá – rozbor Večeřovi

Formace – Napomenutí 11, strana 72

Příští breviář:         12. května 2013 u Máčalíků v Hlásnici, 18:00

Napsat komentář