21.2.2021

Setkání MBS Olomouc-rodiny dne 21.2.2021

Forma setkání: on-line

Přítomni: bratr Max, Marcela Řezníčková, Jitka Hubáčková, Lucka Stehlíková, František Vomáčka, Láďa a Alenka Večeřovi

Omluveni: Richterovi, B. Slimaříková, D. Šotová, J. Horká, P. Hapalová, M. Vomáčková 

1.Rozjímání nad písmem (L 8, 19-39)  – o bouřích života se zdánlivě spícím Ježíšem na lodi. O tom, že je vždy připraven nás na zavolání zachránit. O zlých duších, kteří stále hledají, jak se člověka zmocnit, ale zároveň moc dobře ví, kdo On je a jakou má moc. S Ním se nemusíme bát, chce jen víru – „Jaká je vaše víra?“

2. Exercicie v létě – je potřeba zajistit exercitátora, bratři kapucíni budou mít volební kapitulu, tudíž nechtějí se uvazovat, protože neví, kde třeba v létě budou. Klášter je prozatím v létě volný, místo by tedy bylo, pokud ovšem bude již stabilizovaná epidemiologická situace. Exercitátor nemusí být františkán, ale bylo by to fajn. Objevilo se několik jmen (P. Antonín Klaret, o. Didac, někdo z br. františkánů. Domluvili jsme se, že já napíšu o. Antonínovi a požádám Marušku Richterovou, jestli by se nepozeptala na NR, zda by o někom nevěděli. Psala jsem tedy o. Antonínovi a ten mi zdvořile odmítl, protože je hodně zaúkolován jako nemocniční kaplan a musí být stále na telefonu, když by ho bylo třeba. Takže tady nic. Budeme tedy hledat dál.

3. Sdílení – Max nás seznámil, jak byl u Valachů a jak se jim daří

4. závěrečná modlitba

Pokoj a Dobro ( a taky pevné zdraví) přeje
Jitka