21.2.2016

Zápis ze setkání 21. 2. 2016, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Večeřovi (Laďa a Alenka), Eliška Fráňová, Růžena Máčalová, Šárka Olbertová, Lucie Stehlíková, Lukáš Graca, Barbora Slimaříková, Heike Knapová(přes skype), fr. Maxmilián OFMCap.

Omluveni:

Richterovi (Marie a Tomáš), Fidrmucovi (Jaroslav a Naďa), Jana Sládková, Hubáčkovi (Mirek a Jitka), Jana Horká, Marcela Řezníčková, Marcel Máčala, Elena Cásková, Vomáčkovi (František a Mirka), Petra Hapalová, Hanka Ševčíková, Pelikánovi (Hanka a Vítek),

Časový průběh s poznámkami:

 1. Breviář – modlitba uprostřed dne
 2. Spisy sv. Františka – „List klerikům“ – výklad bratr Max
 3. Bula papeže Františka „Misericordiae vultus“, Odstavec 6 – 8 (Bula vyhlašující Svatý rok Milosrdenství) – komentář Máčalovi
 • Plnost milosrdenství = prokazovat lásku modlitbou, slovem a skutkem (sv. Faustina)
 • Něha, soucit, shovívavost, odpuštění – začít prokazovat od nejbližších
 • Poslech hymnu k roku milosrdenství
 1. Četli jsme si komentáře ke znaku a mottu sv. Otce Františka
 2. Čtení žalmu 136 – inspirace k hymnu
 3. Sdílení – poselství z Brna ze setkání ministrů
 4. Sdílení

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání neděle 20. března 2016 v Olomouci – začínáme 14:30 hod:
 • komentář buly papeže Františka – Richterovi (9 -10)
 • ze spisů – list kustodům (str. 84-85)
 • br. Max – sdílení, prezentace a fotky z návštěvy bratří v Římě
 1. Na březen se přesouvá setkání rady – po setkání
 2. Připomínám – Termín naší pouti společenství Rodin Olomouc: 10. 4. 2016, neděle Božího Milosrdenství, 13.00 hodin od katedrály Sv. Václava v Olomouci
 3. V brzké době proběhne volební kapitula našeho společenství – po schválení termínu NR.

Zapsal 29. 2. 2016 Marcel