17.3.2019

Zápis ze setkání 17. 03. 2019,

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

Marcela Řezníčková, Elena Cásková, Hanka Ševčíková, Dáša Šotová, Máčalovi, Richterovi, Večeřovi, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Lucka Stehlíková, Br. Maxmilián,

Omluveni:

Lukáš Graca, Pelikánovi, Vomáčkovi,  Fidrmucovi, Petra Hapalová, Martina Suchánková, Heike Knapp, Jana Horká, Jana Sládková, Šárka Johanka, Petr Koukal, Šárka Johanka, Střelcovi, Jiříčkovi, Matúšů, Jirka Macků

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne
  2. Modlitba za všechny nepřítomné ze společenství a za naše rodiny a všechny členy sekulárního františkánského řádu
  3. Evangelium  Lk 7, 1 – 10  Uzdravení setníkova služebníka. Rozbor připravila Marcela.
  4. Encyklika Laudato si, 4. kap, čl. 93, 94, 95.Společné určení dober
  5. Sdílení.

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příště – z důvodu velikonoc změna termínu!!! 28. 04. 2019 – začátek jako obvykle 14:30 v kapucínském kostele
  • Evangelium LK 7, 11-17 Hanka Ševčíková
  • Termín exercicií 11. – 14. července 2019