20.9.2020

Zápis ze setkání 20.09. 2020.

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

Richterovi, František Vomáčka, Jitka Hubáčková, Elena Cásková, Barbora Slimaříková, Marcela Řezníčková, Petra Hapalová,  br. Maxmilián

Omluveni:  

             Fidrmucovi, Jana Horká, Lucka Stehlíková, Mirka Vomáčková, Večeřovi, bratři a sestry z Valašska

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  2. Tichá adorace v klášterní kapli
  • Velké sdílení bratří a sester na klášterní zahradě

Po prázdninách jsme se sdíleli zejména o červencové návštěvě u bratří a sester na Valašsku a o exerciciích, které proběhly v srpnu.

  • Občerstvení

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 18. 10.  2020

Zapsali: Barbora a Tomáš