20.12.2020

Zápis ze setkání elektronickou formou  20.12. 2020.

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Připojeni online:

Richterovi, František Vomáčka, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Marcela Řezníčková, Petra Hapalová, Lucka Stehlíková, Jiříčkovi, Jana Horká,

Připojeni duchovně: ostatní bratři a sestry

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne
  2. Korunka k Božímu milosrdenství za nemocné, umírající a za ty, kteří pomáhají.
  • Sdílení bratří a sester

Setkání proběhlo elektronickou formou na vám známé adrese .

Závěry, úkoly, oznámení:

Prosíme o spojení v modlitbě každý den ve 20 hodin.

  • Příští setkání 17.01.2021 pravděpodobně opět elektronickou formou.

Zapsali: Barbora a Tomáš