20.12.2015

Zápis ze setkání 20. 12. 2015, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Richterovi (Marie a Tomáš), Večeřovi (Alenka a Vláďa), Elena Cásková, Lukáš Graca, Petra Hapalová, Hanka Ševčíková, Marcela Řezníčková, Marcel Máčala, Jitka Hubáčková, Barbora Slimaříková, Eliška Fráňová, Maxmilián OFMCap.

Omluveni:

Šárka Olbertová, Lucie Stehlíková, Jana Horká, František Vomáčka, Heike Knapová, Růžena Máčalová, Mirek Hubáček, Fidrmucovi (Jaroslav a Naďa), Pelikánovi (Hanka a Vítek), Jana Sládková, Vomáčkovi (František a Mirka)

Časový průběh s poznámkami:

 1. Breviář – modlitba uprostřed dne
 2. Modlitba za ty, kteří nemohli přijít mezi nás
 3. Exhortace papeže Františka „Evangelii Gaudium“ (Radost evangelia), odstavec 68-70 (Elen)
 • Inkulturace víry, tradice, zvyky, živá víra
 • Jak přiblížit víru svému okolí, my i církev
 • Co proto děláme v osobním, rodinném i společenském životě
 • Jaké příčiny dáváme, že víra není pro druhé přijatelná, zajímavá
 1. Spisy sv. Františka – „Slova života a spásy“ kapitola 2 „O těch, kdo nečiní pokání“ str. 79 – 1 – 9 verš, výklad fr. Maxe – několik postřehů:
 • Přijímat tělo a krev Páně
 • Kdo nepřijímá, nežije v pokání
 • Mít čisté srdce
 • Dát pryč vše, co mě odpoutává od Pána
 • Světské žádosti, světské starosti, co z toho mě odlučuje od Pána?
 1. Informace z dopisu z národní rady, akce na rok, semináře, anketa, viz přílohy dalšího emailu.
 2. Přání k vánocům, sdílení

Závěry, úkoly, oznámení:

 1. Příští setkání neděle 17. ledna 2016 v Olomouci – začínáme 14:30 hod:
 • Program podobný jak dnes
 • Jen místo exhortace se začneme zaobírat texty k roku milosrdenství – opět od našeho Papeže Františka, přepošle Vám Marcela Řezníčková
 1. V lednu je na programu setkání rady – termín bude upřesněn.
 2. Setkání ministrů a nejen jich – 29.- 30. ledna, více viz přílohy další email. Kdo by měl zájem, dát vědět ministrovi do 15. Ledna
 3. Moc díky všem, kteří přišli, za modlitbu i dobroty na stůl.

Zapsal 23. 12. 2015

a přeje radostnou a požehnanou dobu adventní a vše dobré do nového roku marcel