20.1.2019

Zápis ze setkání 20. 1. 2019

Klášter bratří kapucínů Olomouc

Přítomni z našeho společenství:

Jitka Hubáčková, Hanka Ševčíková, Marcela Řezníčková, Petr Koukal, Richterovi, Fidrmucovi, Máčalovi, Večeřovi, Lucka Stehlíková, Petra Hapalová, Martina Suchánková, Barbora Slimaříková, Lukáš Graca

Omluveni z našeho společenství:

Vomáčkovi, Elena Cásková, Jana Horká, Dáša Šotová, Pelikánovi, Svatoňovi, Jana Sládková, Šárka Johanka, Střelcovi, Jiříčkovi, Matúšů, Jirka Macků,  bratr Maxmilián

 

 

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne
  2. Modlitba za všechny nepřítomné ze společenství
  3. Vybírání členských příspěvků – kdo nezaplatil ani za příští rok, připraví si peníze na příště!
  4. Evangelium Lk 6, 27 – 36 O lásce k nepřátelům krásně zpracovala Jitka Hubáčková.
  5. Encyklika Laudato si, 4. kap, čl. 89 jsme si jen přečetli, neboť bratr Max nebyl tentokrát přítomen.
  6. Využili jsme hojné účasti a více času věnovali sdílení.

 

 

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příště – 17. 02. 2019 –začátek jako obvykle 14:30 v kapucínském kostele
  • Evangelium LK 6, 37–49 Večeřovi
  • Termín exercicií 11. – 14. července 2019
  • V květnu se koná národní bratrská vizitace. Návštěva z Litvy zavítá i na naše setkání v Olomouci!

 

 

Zapsali: Barbora a Marcel