19.9.2021

Zápis ze setkání 19. 09. 2021.

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

Richterovi, Fidrmucovi, Dáša Šotová, Marcela Řezníčková, Jana Horká, Jitka Hubáčková, Elena Cásková, Petra Hapalová, Mirka Vomáčková, Barbora Slimaříková, bratr Maxmilián a z olomouckého společenství SFŘ, které ukončilo svou činnost Maruška Hýblová a Jan Vala (br. František)

Omluveni:  

             Večeřovi, Hanka Ševčíková

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  2. Půlhodinová tichá adorace s rozjímáním nad nedělním evangeliem v kostele
  • Národní volební kapitula.  Seznámení s výsledky voleb do národní rady. Naše MBS obohatilo národní radu o dva členy: Marcelu Řezníčkovou, a Marušku Richterovou.
  • Sliby kandidátů za Valašska. 12. srpna 2021 složilo pět členů MBS  trvalé sliby a 1 člen sliby dočasné. Rovněž podali žádost na vznik nového MBS v Brumově – Bylnici. Bohu díky!
  • Rezignace ministra. Br. Tomáš nás informoval o svém rozhodnutí od října 2021 rezignovat na svou službu ministra našeho MBS . Do konce volebního období, tedy do září 2022 jej nahradí zástupce ministra Jana Horká.
  • Upřímné sdílení bratří a sester

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 17. 10. 2020 bude opět zahájeno společnou modlitbou breviáře v kostele a adorací s rozjímáním nad nedělním evangeliem.

Zapsali: Barbora a Tomáš