19.5.2013

 

Zápis ze setkání společenství 19. 5. 2013, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Manželé: Richterovi (Marie a Tomáš), Hubáčkovi (Jitka a Miroslav), Střelcovi (Nora a Pavel), Jiříčkovi (Veronika a Martin), Fidrmucovi (Naděžda a Jaroslav)

Bratři a sestry: fr. Maxmilián Gottwald OFMCap – asistent společenství, Marcel Máčala, Vladimír Večeřa, Petra Hapalová, Jana Horká, Lucie Chamraďová, Hana Ševčíková.

Omluveni:

Elena Cásková, manželé Filipovi (Zuzana a Filip), Eliška Fráňová, Šárka Furmánková, Heike Knapová, Růžena Máčalová, manželé Pardubičtí (Pavla a Bořek), manželé Pelikánovi (Hana a Vít), Marcela Řezníčková, Barbora Slimaříková, Alena Večeřová, František Vomáčka, Miroslava Vomáčková.

Časový průběh:

1.      Breviář

2.      Písmo Kor. 11. 17 – 34 – Vladimír Večeřa

3.      Napomenutí sv. Františka 72/11 – fr. Maxmilián OFMCap

4.      Sdílení

Závěry, úkoly, oznámení:

1.      Termín a program dalšího setkání:

a.      Neděle 16. 6. 2013 Šternberk, klášter sester sv. Kláry takto:

i.     Pro zájemce v 9.00 na mši v hlavním kostele na náměstí, následuje prohlídka bývalého kláštera bratří sv. Augustina, oběd z vlastních zdrojů (přihlásit se br. Marcelu Máčalovi)

ii.     14.00 klášter sester sv. Kláry, program připraví s. Ráchel

iii.     Písmo ani napomenutí nejsou stanoveny

2.      Breviář: neděle 9. 6. 2013 u s. Marcely Řezníčkové, Olomouc takto:

19:00 hodin setkání

19:30 hodin začátek modlitby

3.      Úkol od fr. Maxmiliána OFMCap:

Společně hledat pro společenství SFŘ Olomouc – rodiny společné dílo, kterým bychom sloužili bližním

Zdůvodnění žádosti:

a)      Společné dílo společenství stmeluje, ve spolupráci se lidé lépe poznávají a navazují autentické vztahy

b)      Možnost sloužit bližním

c)       Evangelizace, propagace života v SFŘ

4.      Fond na pomoc bližním – zřízení, aktuální aktivita SFŘ Olomouc – rodiny

Důvod:

Pomoc bližním v nouzi, zvláště bratřím a sestrám ve společenství SFŘ Olomouc – rodiny

Forma:

Každé setkání do společné pokladny dobrovolný a anonymní příspěvek každého člena společenství SFŘ Olomouc – rodiny (dle finančních možností každého člena společenství).

Jednoduchou pokladnu zajistí s. Naděžda Fidrmucová

Termín a místo zahájení:

16. 6. 2013, Šternberk

Poznámka:

Nutno dořešit:

  • Kdo bude o pokladnu pečovat
  • Způsob zveřejňování výše vybrané částky ve společenství
  • Způsob rozhodnutí o nakládání s vybranou částkou

5.      Žádosti o vstup do formace SFŘ Olomouc – rodiny: manželé Jiříčkovi a Střelcovi.

6.      Exercicie:

Termín a místo beze změny

Zajišťuje: br. Tomáš Richter (změna)

V Olomouci dne 19. 5. 2013 zapsal Jaroslav Fidrmuc

 

Napsat komentář