19.2.2017

Zápis ze setkání 19. 2. 2017, Klášter bratří kapucínů, Olomouc

Přítomni:

Maruška Richterová, Jana Horká, Heike Knapová, Marcel a Růženka Máčalovi, Lukáš Graca, Vít Pelikán, Vladimír a Alenka Večeřovi, Barbora Slimaříková, Jana Sládková, br. Maxmilián OFMCap, sestra terciářka Dagmar ze společenství MBS Hradec Králové

Omluveni:

Hanka Pelikánová, Vomáčkovi (František a Mirka), Fidrmucovi (Jarda a Naďa), Tomáš Richter, Elena Cásková, Eliška Fráňová, Šárka Olbertová, Petra Hapalová, Hanka Ševčíková, Marcela Řezníčková, Střelcovi, Jiříčkovi

 

Časový průběh s poznámkami:

 1. Breviář – modlitba uprostřed dne
 2. Modlitba za všechny z našeho společenství
 3. Písmo sv. – Lk 1, 1 – 38 rozbor Bratr Lukáš

Lukáš nás mile překvapil, jak si připravil rozbor evangelia. Plno zajímavých poznatků a spojitostí nám přiblížil – díky.

 1. Dopis od Valachů s prosbou o finanční pomoc při rekonstrukci obytného podkroví – peníze zasíláme do pátku 3. března na účet Večeřových č.: 101 837 248/0300. Večeřovi je 8. března doručí při příležitosti formačního setkání na Valašsko.
 2. Informace ze setkání s národní radou v Brně – referovala Jana Horká
 • Mezinárodní rada je v katastrofální finanční situaci, 50% společenství neposlalo příspěvky, z toho 12% z nejbohatších zemí. Zaplatit příspěvky 200,- Kč co nejdřív!!!
 • Nutnost zvažovat, zda Pán někoho nevolá k službě v národní radě, stávající členové jsou již unaveni, potřebují nejméně.  4 nové členy
 • Potřeba oslovovat mladé
 1. Encykliku Laudato Sie jsme nestihli pro mnoho organizačních věcí – přesunuto na příště
 2. Sdílení

 

 

Závěry, úkoly, oznámení:

 • Příští setkání 19. 3., scházíme se od 14, 14:30 začínáme

Program :        Encyklika Laudato Si kap (13 – 19) – bratr Max

Písmo svaté – Evangelium podle Lukáše 1kap (39 – 80), rozbor    Večeřovi

 • Křížová cesta – března v 16:15 hod. u bratří kapucínů
 • 3. 2017 od 8:30 duchovní obnova ve Šternberku – vede br. František. Téma: Pokání u sv. Františka program zde: http://www.farnoststernberk.cz/node/87
 • Plánuje se knížka k výročí založení terciářů: možnost přispívat svědectvím o zkušenosti s terciářským životem
 • Marcela se začlenila do týmu oblastních koordinátorů – cíl udržovat kontakt s okolními společenstvími. Např. MBS seniorů Olomouc se schází každé první pondělí v měsíci ve 13:00 hodin.
 • Zájemci o setkání v Moravské Třebové k výročí úmrtí br. Česlava – hlásit se do 15. 4. 2017 na tel. 778 82 703
 • Modlitební řetězce – ve 20 hodin modlitba za všechny františkány a františkánky. Bratři kněží posílají všem požehnání.
 • Pokud to bude možné, rádi bychom jedno setkání v květnu či červnu uskutečnili u bratří a sester na Valašsku.
 • Sestra Eliška Fráňová se necítí nejlépe, pozdravuje všechny. Má pocit, že se delší dobu kvůli jejímu zdravotnímu stavu nedostaví na setkání. Prosil jsem všechny, aby jí sem tam někdo zavolal – potěší jí to.

 

Zapsali: Barbora a Marcel