19.12.2021

Zápis ze setkání 19. 12. 2021.

 Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:  Richterovi,  Marcela Řezníčková, Jana Horká, Jitka Hubáčková, Vladimír Večeřa, Jaroslav Fidrmuc, Petra Hapalová, P. František Kroczek OFMCap.

Omluveni: Hanka Ševčíková, Jana Sládková, Barunka Slimaříková, Vomáčkovi, Elena Cásková, Lucka Stehlíková, Dáša Šotová,  

Naším novým duchovním asistentem je od 1.11.2021 P. František Kroczek OFMCap

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  2. Sdílení přítomných bratří a sester – setkání vedla ministryně Jana Horká, přivítala oficiálně našeho nového duchovního asistenta, br. Františka. Nebylo nás mnoho, ale i proto, abychom se trochu br. Františkovi připomenuli, nebo se s ním seznámili, začali jsme opět sdílením. Ostatně v nadcházejícím vánočním čase je to typické. Snažili jsme se dodržovat pravidlo 3-5 minut na každého. Bylo to velmi příjemné sdílení a získali jsme tak také další impulsy k modlitbě za naše bratry a sestry ve společenství, kteří to potřebují. Milým zpestřením byl příchod našeho, teď již minulého, duchovního asistenta, br. Maxe, který nás občerstvil nejen přítomností, ale tradičně i hostýnskou vodou.
  3. Synoda – rozvažování nad okruhem č.2 Naslouchání – k tématu jsme se dostali až ke konci setkání, takže nějaké další závěry se pokusíme shrnout na lednovém setkání.

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 16. 1. 2022 bude opět zahájeno společnou modlitbou breviáře v kostele a adorací s rozjímáním nad nedělním evangeliem.
  • Zapomněli jsme domluvit případný večerní breviář v lednu.
  • V diskusi zazněl názor, jestli prý svým současným složením členů nemateme, když se jmenujeme NBS Olomouc-rodiny, zvláště když už jsme v Olomouci pouze my. Ale zatím asi není na místě nějaká změna názvu.

Zapsala:   Jitka Hubáčková