19.1.2020

Zápis ze setkání 19.01. 2020,

 Klášter bratří kapucínů Olomouc

Setkání sester a bratří SFŘ – Olomouc rodiny

Přítomni:

Tomáš Richter, Fidrmucovi, Jitka Hubáčková, Elena Cásková, Dáša Šotová, Barbora Slimaříková, Petra Hapalová, Jana Horká,  Jiříčkovi, Střelcovi, br. Maxmilián

Omluveni:  

             Maruška Richterová, Hanka Ševčíková, Večeřovi

Časový průběh s poznámkami:

  1. Modlitba uprostřed dne v kostele
  • Obnova slibů: manželé Jiříčkovi a Nora Střelcová
  • Návštěva P. Pavla Uhříka.  Setkání proběhlo ve vzpomínkovém duchu. P. Pavel Uhřík, který stál u vzniku společenství před 40 lety ve Stádle, vzpomínal na své kněžské působení. Poté jsme mu gratulovali k jeho 70. narozeninám.
  • Sdílení, setkání členů rady

Závěry, úkoly, oznámení:

  • Příští setkání 16. 02. 2020
  • Písmo sv. Lk 8, 1 – 18 (rozjímání připraví Hanka Ševčíková)
  • Laudato si br. Max
  • Je vhodné přihlašovat se už na exercicie, které povede bratr Rafael v termínu  13. – 16. 8. 2020.
  • Můžete začít nosit členské příspěvky na rok 2020 (200kč na člena)

Zapsali: Barbora a Tomáš